Studier i Kina og Japan

Indehaver har i 2010 tilbragt fire måneder i Asien til bla. studier af kunst, kultur, vandhåndtering og design. En særlig vægt var lagt på ”centralisering i menneskeskala”  og ”komprimering som metode” – Suzhou haverne. Lektor Eric Xiao fra School of Architecture & Urban Environment Suzhou University var fast tilkoblet studierne.
En del af studierne var baseret på studieture til Suzhou haverne der alle er ”World heritage sites”

byMUNCH er en tegnestuen der udvikles og forandres under påvirkning af tidens trends, kunst, og hvad der rør sig i landene omkring os.

 
byMUNCH by- og landskabsdesignIndehaver Anita Munch Jensen * MAA - MDL * landskabsarkitekt
Rosenkrantzgade 19b 1sal * 8000 Aarhus c * Tel. +45 60886668 * info@bymunch.dk * cvr. 33355793 * reg. 7729 * konto nr. 4021991