• Budolfi Plads modtager arkitekturpris

  09. oktober 2020

  Aalborg Kommunes arkitekturpris præmierer byMUNCHs projekt, Budolfi Plads, for sin helhed, der forener det grønne og arkitekturen og skaber ro i hjertet af Aalborg. Bedømmelsen beskriver: ”Byens hjerte har fået nyt liv ved, at trafikken er fjernet, parkering lagt under jorden, beplantning og biodiversiten øget og bygningernes arkitektur, anvendelse og materialevalg flot indpasset i det […]

   

  Læs mere...

 • Prækvalificeret til 3 milliarder

  21. september 2020

  byMUNCH er netop blevet prækvalificeret til Civicas strategiske byggepartnerskab, der involverer de næste års kommende omfattende bygge- og renoveringsopgaver af almene boligområder i og omkring Odense, deriblandt Vollsmose. Rammeaftalen har en anslået værdi på 3 milliarder kroner og indeholder planlægning, projektering og udførelse af en større række renoveringsprojekter. Ud over renoveringsprojekter indeholder det strategiske partnerskab […]

   

  Læs mere...

 • byMUNCH vinder Ellekonebakken

  17. september 2020

  450 millioner kr. – 5 år – 150.000 m2 – Fra udsat boligområde til sammenhængende og aktiv by. byMUNCH er udvalgt til at omforme det store udsatte boligområde med over 500 boliger. Vi hjælper hele vejen fra helhedsstrategi, programmering, brugerinddragelsesprocesser, projektering og udførelse. Arbejdet omfatter derved både den overordnede byplanmæssige strategi, omdannelse og gentænkning af de […]

   

  Læs mere...

 • Løget By – Merværdi skabt gennem renovering

  11. september 2020

  Efter at have været involveret i udviklingen af AAB Vejles boligområde Løget By fra 2011-2015 har vi i samarbejde med AAB Vejle og beboere i Løget By rykket bebyggelsen fra at være en nedslidt, isoleret ø i Vejle, med et ghetto-mærkat, til i dag byde på et attraktivt boligkvarter med inviterende og varierede uderum til stor […]

   

  Læs mere...

 • Markant mer’værdi

  08. september 2020

  byMUNCH omdanner flere af Danmarks store boligforeningsområder. Her er der fokus på både det sociale-, mentale- og fysiske lag. Vi arbejder med stor-skala-elementer, synlig forandring og medejerskab – Alt sammen inden for boligforeningernes rammebeløb.   Disse projekter tæller bl.a. Skelagergårdene, Grønnedalsparken, Løget By og ikke mindst Bispehaven i Aarhus. Her er anden etape af Danmarks […]

   

  Læs mere...

 • Indvielse af Genforeningsparken

  16. juni 2020

  Statsminister Mette Frederiksen ”Jeg synes det er lykkedes utroligt godt at binde fortid sammen med nutiden, og være en del af historien”. Den store fejring af byMUNCHs projekt Genforeningparken blev med fint besøg fra både vores statsminister, Aabenraas borgmester, lokale politiker og hele projekt-teamet.   Dagen blev fejret med både fly i formation, kanonsalut, flaghejsning […]

   

  Læs mere...

 • Genbrug er mer’værdi – byMUNCHs genbrugsstrategi

  11. juni 2020

  For byMUNCH handler det om at skabe mer-værdi i projekterne. Sammen med bygherre, brugere og interessenter bliver vores genbrugsstrategi omdrejningspunkt for at give projekterne værdi både økonomisk såvel som i selve forskønnelsen. byMUNCHs genbrugsstrategi er et værktøj, vi indarbejder i vores projekter og er med til at gøre processen omkring genbrug til et enkelt og […]

   

  Læs mere...

 • byMUNCH tegner Assens nye havneplads

  28. maj 2020

  Realdania og Assens Kommune har netop udvalgt byMUNCH til at udarbejde konkurrenceforslag til byens nye havneplads og Multitek. Projektet er en del af Realdanias kampagne ”Hovedbyer på forkant”, som i Assens skal understøtte koblingen mellem by og vand, havnemiljø og turisme.   Det nye knudepunkt i Assens med multitek og ny havneplads skal inspirere til […]

   

  Læs mere...

 • 4 nye prækvalifikationer

  11. maj 2020

  byMUNCH er netop blevet prækvalificeret til hele 4 nye og spændende projekter, der skal udvikles over de næste måneder. Opgaverne spænder bredt i typer af placering, og der vil blive arbejdet tæt med de forskellige opgavers helt særlige kvaliteter efter vores kerneværdier omkring merværdi, ejerskab, mer’ grønt og genbrug.   Opgaverne tæller det nye TECH […]

   

  Læs mere...

 • byMUNCH – Landezine Landscape Award

  01. maj 2020

  Billede: Fra graffitivæg / tidligere vandalisering – Til belægning i områdets ’solskinsplads’_   Bispehaven har med sin innovative og nyskabende tilgang til transformation af nedslidte boligområder til bæredygtig, grøn og attraktiv bydel, udmærket sig til indstilling af international arkitekturpris. Projektet genskaber landskabet og tager historien med sig – Hvad var der før, hvad var der […]

   

  Læs mere...

 • Royal 101 års fejring

  20. april 2020

  Genforeningsparken tager form, og udførelsen af byMUNCHs projekt i Aabenraa går ind i sin sidste fase. H.M. Dronning Margrethe skulle efter planen deltage ved Genforeningsfesten til sommer som hyldest til 100 året for genforeningen. Dette forventes nu i stedet at blive ved 101 års fejringen grundet Covid-19.   Parkens forsamlingsplads med de 3000 indgraverede fodspor […]

   

  Læs mere...

 • Fra 100 tusind til 100 millioner

  24. januar 2020

  ’Merværdi for små anlægssummer’ er grundidéen i en række af byMUNCHs seneste projekter, der bl.a. tæller byforskønnelse af Thorning, Søndersø søbad og Resenbro byfornyelse. Om det er Hjørring Kommune, Svendborg Kommune eller en af landets mange andre mindre kommuner, så er projekter for byfornyelse med stort indhold til små summer et stort ønske.   ”Jeg […]

   

  Læs mere...

 • 1. spadestik – Brandes nye kulturelle bypark

  29. november 2019

  Borgmester Ib Lauritsen gravede det første stik i jorden for det forstående byggeri og anlægsarbejde for det store fremmøde af byens borger og ikke mindst kommende skole-elever.   Efter 4 måneders nedrivningsarbejde blev det første spadestik til Centerparkens omdannelse med kulturhus og ny skole taget, og efterfølgende blev skolens navn afsløret.   Navnet på Brandes […]

   

  Læs mere...

 • Byens hjerte er tilbage – Budolfi Plads indviet

  21. november 2019

  11.000 kvm. og 180 millioner kroner: Fra slidt og grå parkeringsplads til en levende og grøn byrumsplads – Byens nye hjerte. Aalborgs borgmester var sammen med massevis af nordjyder med til at fylde indvielsen af Budolfi Plads i weekenden – En fejring af det historiske øjeblik, hvor byen har fået en af sine mest centrale […]

   

  Læs mere...

 • BispeHAVERNE: Fra beton til grøn bydel

  08. november 2019

  Danmarks første ’Tryghedsrenovering’: Afsondrede kælderrum og dybe overdækkede opgangsnicher er nu blevet til grønne bakkede landskaber i Bispehaven. Se de flotte billeder.   Bispehaven i Hasle er landets mest utrygge boligområde ifølge Politiets Tryghedsindeks 2016. En undersøgelse foretaget af bebyggelsens ejer, Østjysk Bolig, viser samtidig at utrygheden og kriminaliteten hænger nøje sammen med de fysiske […]

   

  Læs mere...

 • byMUNCH i Kina og Canada

  25. oktober 2019

  Det anerkendte kinesiske magasin for landskabsarkitektur, MOOOOL, har netop offentliggjort to artikler om byMUNCHs tidligere projekter. Der er i artiklerne lagt fokus på projekterne Birkeparken Vollsmose- og Hospitalsgades byliv, aktiviteter og sociale knudepunkter som bærende elementer i byrumsomdannelserne. Bl.a. er Birkeparkens områdefornyelse også tidligere publiceret på den canadiske arkitekturblog, Le Pamphlet, der fremhæver, hvordan landskabsarkitekturen […]

   

  Læs mere...

 • byMUNCHs projekter publiceres

  11. oktober 2019

  Både Fagbladet Boligen (Boligernes Landsforening), Licitationen og Magasinet Opgang har i flere interviews og publiceringer vist stor interesse for byMUNCHs aktuelle projekter. Artiklerne har stærkt fokus på, hvordan landskabsarkitektur er meget mere end udsmykning, men er samtidig med til at skabe tryghed i ghetto-områder, image-skabelse, sundhedsfremmende og bæredygtighed. byMUNCHs indehaver Anita Munch Jensen har i […]

   

  Læs mere...

 • Midtby aktiveres via regnvand

  03. oktober 2019

  Et ca. 1 km langt forløb, der strækker sig igennem hele bymidten i Hjørring, danner rammerne for den klimasikring af midtbyens primære centrale pladser og gader, som byMUNCH netop har afleveret. Vandets vej synliggøres i bybilledet, og projektets LAR-løsninger sammenkobler regnvandets forløb og byrummets aktivitet og byliv. Samtidig bliver projektets regnvandsbassiner indarbejdet som forskønnelse i […]

   

  Læs mere...

 • Vinderprojekt præsenteres for fuldt hus

  07. maj 2019

  byMUNCHs vinderprojekt: Brandes nye skole, kulturhus og bypark, er netop blevet fremlagt for byens borgere i en åben, offentlig præsentation af Anita Munch Jensen – indehaver af byMUNCH – samt resten af teamet.   ”Det er skønt at se, at I giver endnu mere til parken og ikke tager parken fra os,” var en af […]

   

  Læs mere...

 • byMUNCH vinder Brandes nye ”byens hus”

  09. april 2019

  Byggeriet er det økonomisk største i Ikast-Brande Kommunes historie, og skal foruden skole også indeholde fællesbibliotek, borgerservice, lokalhistorisk arkiv, Musikskolen, Ungdomsskolen, tandpleje, sundhedspleje og heldagslegestue for dagplejen.   Et enigt bedømmelsesudvalg udtaler: ”Der er ingen tvivl om, at vinderforslaget vil bibringe nye muligheder og kvaliteter til Brande som helhed. Det er et projekt, som andre […]

   

  Læs mere...

 • Fond donerer millioner til Genforeningspladsen

  18. marts 2019

  A.P. Møller Fonden har netop doneret 5,6 millioner kr. til byMUNCHs projekt, Genforeningspladsen, i Aabenraa. Projektet er i fuld gang og planlægges indviet af H. M. Dronning Margrethe i 2020 ved fejringen af 100-års jubilæum for genforeningen med Sønderjylland.   Vi har i projektet lagt stort fokus på at få stedets historie frem i byrumsomdannelsen. […]

   

  Læs mere...

 • Byens forvandling vækker stor interesse

  06. februar 2019

  Op imod 100 mennesker var troppet op til informationsmøde omkring Fjerritslevs kommende byomdannelse – Et projekt, tegnet af byMUNCH, hvor hele byen skal forvandles i løbet af de næste to år. På Fjerritslev Kro præsenterede Anita Munch Jensen – indehaver af byMUNCH –byens kommende grønne byrum og omdannelsens spændende udstrækning. De fremmødte borgere var yderst […]

   

  Læs mere...

 • Akademisk fagdommer og beskikket censor

  31. januar 2019

  byMUNCH er stolte af at kunne meddele at Anita Munch Jensen, indehaver af byMUNCH, i 2018 kunne tilføje beskikket censor for de kunstneriske videregående uddannelser samt Akademisk fagdommer til sin række af titler. Censorsekretariatet har anmodet Styrelsen for Forskning og Uddannelse om at beskikke Anita Munch Jensen, som censor i det fælles censorkorps for de […]

   

  Læs mere...

 • Glædelig jul og godt nytår

  21. december 2018

  byMUNCH ønsker alle en glædelig jul og et rigtig godt nytår. Vi ser frem til 2019 med endnu flere spændende projekter og rigtig gode samarbejder.

   

  Læs mere...

 • Grønnedalsparken vinder arkitekturpris

  13. december 2018

  Vores renoveringsprojekt i Grønnedalsparken har netop modtaget Skanderborgs arkitekturpris 2018. Bedømmelsesudvalget skriver: ”Udeområder og omgivelser er blevet bearbejdet med fokus på at give muligheder for udeaktiviteter, og på at folk skal kunne færdes trygt i området … Alt dette har givet beboerne i hele ’bydelen’ en stolthedsfølelse, som man ikke kan vurdere højt nok. Med […]

   

  Læs mere...

 • 3D overflader i Bispehaven

  29. november 2018

  byMUNCH har netop afleveret det færdigprojekterede 3D materiale til de digitalt styrede gravemaskiner, som allerede nu er i gang i Bispehaven. De projekterede 3D overflader skal sammen med maskinerne forme det 100.000 m2 store område til et smukt skulpturelt formet landskab. Til sammenligning svare de 100.000 m2 til 14 store fodboldbaner, eller samme areal som […]

   

  Læs mere...

 • Praktik i forårssemesteret 2019.

  16. november 2018

  byMUNCH By- og landskabsdesign søger en arkitektstuderende til praktik i forårssemesteret 2019.     Om os: Gazellevirksomheden byMUNCH by- og landskabsdesign har stor erfaring med planlægning, proces og design. Tegnestuen ejes af Anita Munch, tidligere medejer af Gazellevirksomheden Metopos. Hun har været en del af helhedsplaner for blandt andet Horsens midtby, Greve midtby og Herning […]

   

  Læs mere...

 • Opstart af Bispehaven etape 2

  12. november 2018

  byMUNCH har afsluttet projekteringen af etape 1 af Tryghedsrenoveringen i Bispehaven. Renoveringsopgaven er Danmarks første tryghedsrenovering og en af de helt store, der primært omhandler omdannelse af 133.000 m2 udeareal og har en samlet byggesum på 187.000.000 kr. Bispehaven vil med sine 881 boliger i fremtiden forvandles til en ny, åben grøn bydel.  Hvor de mange […]

   

  Læs mere...

 • Allergivenlige udearealer i Skødstrup

  12. oktober 2018

  byMUNCH og Al2bolig arbejder med allergivenlige udearealer som en ny og innovativ strategi og tilgang til branding og identitet for et område. Vi er nu igang med projekteringen af allergivenlige boliger på Lauritshøj i Skødstrup. Projektet udføres for Al2boliger i samarbejde med We Architecture, JWH Arkitekter og KAAI. Projektet er et af de første der […]

   

  Læs mere...

 • Nye ansigter hos byMUNCH

  26. september 2018

  Vores flotte kontor i Møllegade fyldes hurtigt op og byMUNCH kan med glæde byde velkommen til 4 nye ansigter:  Jonas Goltermann, Lasse Nørregaard, Tariq Gholam og Esteban Vigo Martinez. Der er en masse spændende opgaver at tage fat i. Bl.a. er 2. etape af Tryghedsrenovering af Bispehaven skudt i gang. Projektering af allergivenlige udearealer og […]

   

  Læs mere...

 • Udvikling til attraktiv by

  17. september 2018

  byMUNCH er sammen med Mikkel Højsleth fra bygherreselskabet Budolfi Plads A/S, Aalborg Kommune og NCC med til at udvikle en ny og mere attraktiv by i Aalborg. Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen udtalte til rejsegilde på Budolfi Plads i fredags bl.a. ”Aalborg har de seneste år gennemgået store, positive forandringer. Jeg er sikker på, at området omkring […]

   

  Læs mere...

 • byMUNCH vinder Byens Akse, Fjerritslev

  10. september 2018

  byMUNCH kan med glæde meddele at et enstemmig dommerpanel har udpeget os som vindere af Byens Akse, Fjerritslev. Et projekt, der skal forny Fjerritslev og binde byen sammen på langs og tværs. Vi skal være rådgivere fra skitse til og med udførsel. Projektets styrke ligger i de ikoniske legelementer/skulpturer, som er repræsenteret og bearbejdet på […]

   

  Læs mere...

 • Studietur til Oslo

  10. juli 2018

  byMUNCH, AL2bolig, Skt. Jørgen – Viborg, KAAI, JWH Arkitekter, D.A.I. og Pluskontoret har for nylig deltaget i en inspirerende studietur til Oslo. Arkitektur, fællesskab og byggeri i almindelighed var på dagsordenen. Allan Werge, direktør i AL2bolig beskriver turen kort og præcist: ”Vi fik set det meget prangende og urealistiske – men inspirerende, vi fik udforsket […]

   

  Læs mere...

 • Praktik i efterårssemesteret 2018.

  19. april 2018

  byMUNCH By- og landskabsdesign søger en arkitektstuderende til praktik i efterårssemesteret 2018.   Om os: Gazellevirksomheden byMUNCH by- og landskabsdesign har stor erfaring med planlægning, proces og design. Tegnestuen ejes af Anita Munch, tidligere medejer af Gazellevirksomheden Metopos. Hun har været en del af helhedsplaner for blandt andet Horsens midtby, Greve midtby og Herning midtby. byMUNCH har netop afsluttet udførelsen […]

   

  Læs mere...

 • Indvielse af Huset Nyvang i Randers

  04. april 2018

  Fredag, den 9. marts 2018 fik Huset Nyvang i Randers sin officielle indvielse. Projektet har desuden  vundet ”Årets Sundhedsbyggeri 2017”. Huset Nyvang er et nyt område med boliger, demenscenter og børnehave samlet i én minibydel. En kombination der skaber værdi for alle aldre på et trygt sted i hjemlige og oplevelsesrige rammer. Et sted hvor det […]

   

  Læs mere...

 • byMUNCH designer autoværn i Billund

  09. marts 2018

  Hvordan ser imageskabende autoværn ved Legoland i Billund ud? Bymunch skal lave udspil/design til et synligt og markant trafiksikkerheds element for Billunds beboere og turister. Et identitetsfremmende element, hvor trafiksikkerhed og imageskabende design går hånd i hånd. Løsningen vil tage hensyn til afvanding, oversigtsforhold samt Billunds image og visioner for fremtiden. Billund skal gennem en […]

   

  Læs mere...

 • 1000 afgivende stemmer i Bispehaven

  20. december 2017

  byMUNCH har i forbindelse med Danmarks første tryghedsrenovering afholdt en række workshops for alle beboerne i Bispehaven, Aarhus. Senest i går, hvor beboere og interessenter fra nærområdet var inviteret til at give deres besyv med. Det blev til mange spændende inputs om udviklingen af aktive udearealer i Bispehaven. Tidligere er der afholdt workshop over fire […]

   

  Læs mere...

 • byMUNCH vinder ”Genforeningsparken”

  13. december 2017

  byMUNCH har i dag vundet ”Genforeningsparken” i Aabenraa. Genforeningsparken skal indvies i år 2020 og vil dermed blive et element i markeringen af 100-året for genforeningen. Projektet blev vundet i konkurrence mod blandt andet Schønherr og WAD Landskabsarkitekter. Forslaget er baseret på et enkelt og tydeligt hovedgreb med Forsamlingspladsen, som det centrale omdrejningspunkt i planen. Herudover foreslås […]

   

  Læs mere...

 • byMUNCH indvier midtbyplads i Korsør

  29. november 2017

  Midtbypladsen i Korsør er nu indviet. Til indvielsen udtalte Jørn Ole Didriksen(V), formand for bymidtegruppen og medlem af Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget følgende: “Vi har arbejdet på den plads i nogle år efterhånden, så derfor har jeg glædet jeg mig rigtig meget til, at vi nu endelig kan se resultatet. Jeg tror pladsen bliver omdrejningspunktet for Korsør […]

   

  Læs mere...

 • byMUNCH udvikler Aarhus

  16. november 2017

  byMUNCH samarbejder pt. Med 4 invester, 3 bygningstegnestuer og Kommunen om at udvikle et stykke sammenhængende og oplevelsesrig bydel i Aarhus med 500-600 boliger. byMUNCH både tegner og faciliterer processerne forbundet med ide- og projektudvikling og dele af lokalplansarbejde. Tegnestuen har sat fokus på processen med at skabe masterplaner og landskabsplaner i komplekse arbejds-, aktør […]

   

  Læs mere...

 • Vokseværk hos byMUNCH

  14. november 2017

  byMUNCH har udvidet tegnestuen – med flere nye spændende opgaver, nye lokaler og nye ansigter. byMUNCH er flyttet i større lokaler i Møllegade 32 Aarhus C, og har sagt velkommen til 4 nye ansigter: Anne Sophie Schlütter-Hvelplund, Hlynur Axelsson, Thorbjørn Crüger Klitgaard samt Eva Marie Nygaard. Der ligger en masse spændende opgaver og venter. Blandt andet projektering af […]

   

  Læs mere...

 • byMUNCH modtager pris

  09. november 2017

  byMUNCH modtager prisen for årets sundhedsbyggeri 2017, prisen er nummer 7 på 7 år. byMUNCH har sammen med projektteamet netop modtaget Årets Sundhedsbyggeri 2017 for projektet –  Huset Nyvang i Randers.  Projektet bliver fremhævet for kombinationen af hjemlighed, teknologi og generationsmøde, og roses for de muligheder, det nye byggeri giver mennesker med demens for at forsætte […]

   

  Læs mere...

 • byMUNCH interview af DANSKE ARK

  31. august 2017

  byMUNCH er blevet interviewet af DANSKE ARK efter en længere periode med gentagende priser og omtaler af tegnestuens projekter – et interview omkring genbrug, grønne områder og aktivitetselementer, alt det som i følge indehaver af byMUNCH Anita Munch Jensen skaber liv og relevans for borgerne. “For os er det mest bæredygtige vi kan at skabe steder, […]

   

  Læs mere...

 • Indvielse af Galten Skatepark

  23. maj 2017

  Lørdag d. 6 Maj var der officiel indvielse af Galten Skatepark, der var et stort fremmøde, godt vejr og opvisning på den nye Skatebane. Projektet har været under vejs i flere år og i december 2016 blev banen taget i brug af byens borgere. Med Skateparken i Galten midtby har det været intentionen at skabe […]

   

  Læs mere...

 • 3 projekter nomineret

  30. marts 2017

  ByMunch har tre projekter nomineret til Renovers Jubilæumspris 2017. byMUNCH har gennem de sidste mange år været med til at omdanne og renovere flere boligområder i den almene sektor, vi er derfor stolte af at hele tre projekter er nomineret til Renovers Jubilæumspris i 2017. Prisen skal bringe de gode eksempler på almene renoveringer frem […]

   

  Læs mere...

 • byMUNCH vinder Fjernarkiv og Museumsmagasin

  01. marts 2017

  byMUNCH er vinder af et nyt kombineret fjernarkiv og museumsmagasin for Københavns Kommune – et projekt på næsten 8000 m2 samt nye omkringliggende udearealer med en entreprisesum på 92 mio ekskl.moms. Det nye Museumsmagasin omkranses af et blødt, skulpturelt, grønt landskab, der står i kontrast til bygningens stramme og industrielle look. Det bakkede landskab er […]

   

  Læs mere...

 • byMUNCH vinder Bispehaven

  16. januar 2017

  byMUNCH er vinder af danmarks første tryghedsrenovering. En renoveringopgave af de helt store, der primært omhandler udearealer og med en samlet byggesum på 190.000.000 kr,-. Bispehaven vil med sine 881 boliger, i fremtiden forvandles til en ny åben grøn bydel.  Hvor de mange fritstående eksisterende betonkonstruktioner og jordvolde omdannes til grønne oaser, og bispeHAVERNE opstår. Visionen er […]

   

  Læs mere...

 • Vinder af arkitekturpris 2016

  14. december 2016

  byMUNCH vinder med projektet ‘Torvet’ i Galten midtby Skanderborg kommunes arkitekturpris 2016,  projektet vinder i kategorien ”bedste by- og landskabsmæssige anlæg”. “byMUNCH har med projektet i Galten midtby, fået skabt et forgangs projekt for udviklingen af mindre bycentre i kommunen og som nu inspirerer til mange fremtidige projekter. Et projekt der spreder sig som ringe […]

   

  Læs mere...

 • Ny byMUNCH Add+ bænk sat i produktion

  12. december 2016

  byMUNCH har designet endnu en danskproduceret bænkserie der er sat i produktion hos Hitsa. Bænkserien er en fornyelse af Hitsas sortiment og den anden bænkserie i et samarbejder mellem byMUNCH og Hitsa. Bænkene sælges nu i hele Europa. Bænkene er designet som en modulserie i to dele efter et koncept af sammensatte ‘tetrisklodser’. Serien består […]

   

  Læs mere...

 • byMUNCH fylder 10 år

  23. november 2020

  byMUNCH fejrer i dag jubilæum og ser tilbage på de første 10 år, som har budt på en lang række fantastiske oplevelser blandt andet indenfor omdannelse af boligforeninger, byrum, byomdannelse og design af kreative byrumsinventar.   Det er blevet til 9 arkitekturpriser – 5 priser på boligforeningsprojekter og yderligere 4 på andre udeareal-projekter, kåring til […]

   

  Læs mere...

 
byMUNCH by- og landskabsdesignindehaver anita munch jensen * MAA - MDL
landskabsarkitekt * møllegade 32 st tv * 8000 århus c * tel. +45 60886668 * info@bymunch.dk * cvr. 33355793 * reg. 7729 * konto nr. 4021991