← Tilbage til oversigten

Tankefuld

Boligområder | Vand / Klima

Fakta: masterplan udearealer * fyns almennyttige boligselskab * pluskontoret * henneby nielsen * dansk boligbyg * 2011-2014 * 71 mio

Tankefuld er vinder af Svendborg Arkitekturpris.

Tankefuld – et ambitiøst byudviklingsprojekt i Svendborg – miljømæssigt bæredygtigt.

Boligbebyggelse med en lang række bæredyg­tige tiltag – fokus på plantevækst, regnvands­opsamling, sumpbede mm. mellem husene. Bebyggelsen ligger sig som et patchwork tæppe ned over grunden. Og varieres via kik, indhak, skala, beplantninger og funktioner. Bydelens plad­ser og veje lægger sig rundtomkring i bebyggelsen og tænkes multianvendt til sport, leg og parkering. Gavlene der støder op mod multipladserne samspiller med pladserne til f. eks klatrevæg, boldspil eller som ”grøn mur” afhængig af pladsens multifunktionalitet. Igennem bebyggelsen lægges en række stisy­stemer der ender i små pladser ved skoven el­ler den grønne kile. Disse vil give rum til den lille legeplads, udendørs motionsudstyr, den gode bænk eller grill pladsen. Områdets hovedsti går fra den grønne kile i nord og ned til fælleshuset og bypladsen i syd, og sammenkobler derved byde­len sammen med de omkringliggende enklaver.

Se video og oplev livet mellem husene i Tankefuld

Tankefuld vist på canadisk arkitekturblog Le Pamphlet

Se Tankefuld på archello

web10

web7

web2

web9

web3

web4

byMUNCH by- og landskabsdesignIndehaver Anita Munch Jensen * MAA - MDL * landskabsarkitekt
Rosenkrantzgade 19b 1sal * 8000 Aarhus c * Tel. +45 60886668 * info@bymunch.dk * cvr. 33355793 * reg. 7729 * konto nr. 4021991