← Tilbage til oversigten

Storinstitution Hørning

Skoler / Institutioner / Leg

Fakta: uderum * skanderborg kommune * pluskontoret * 2010-2012 * 20.000 m2 * budget udeareal 4 mio

Børnebyen Solstjernen placeres smukt i landskabet i Hørning, den ’lille by’ skal rummme ca. 250 børn og bliver der­med en af Danmarks største institutioner.

Institutionen ligger på en fantastisk grund, omgi­vet af boldbaner, skov, blomstereng og park. Hver landskab har sit eget særkende og vifte af naturop­levelser. Hovedidéen er at trække disse landskaber helt ind til institutionen og på den måde skabe et nærmiljø hvor man kan plukke blomster, klatre i træer, spille bold, lave huler, spise bær eller gemme sig bag de høje hække. Udearealerne består af en viderebearbejdning af de eksisterende landskaber – skoven, blomsterengen og parken. Endvidere til­føjes bakken og søen som yderligere legelandska­ber. Sammenkoblingen mellem omgivelser og insti­tutionen forstærkes via en vifte af stier der går fra institutionen og ud i de mangeartede omgivelser. Legepladsen disponeres således at man kan vokse og gå på opdagelse efterhånden, som man bliver ældre eller modet stiger. Yderligere laves der en ”tursti” i kanten af legepladsen, der gør det muligt at ”tage på tur” inden for eget område.

byMUNCH by- og landskabsdesignIndehaver Anita Munch Jensen * MAA - MDL * landskabsarkitekt
Rosenkrantzgade 19b 1sal * 8000 Aarhus c * Tel. +45 60886668 * info@bymunch.dk * cvr. 33355793 * reg. 7729 * konto nr. 4021991