← Tilbage til oversigten

Skelagergårdene

Boligområder

Fakta: renovering - 463 boliger med friarealer * hasseris boligselskab/ kuben * kærsgaard og andersen * 2008-09 * total budget 367 mio

200At omdanne og levendegøre store boligbebyg­gelser er en udfordring, og Skelagergaardene (opført 1970-1974) i Aalborg er ingen undta­gelse. Her er renoveringen dog godt i gang nu, og gårdene kommer til at blive bebyggelsernes samlingspunkt med velanlagte faciliteter og forskellige oplevelser og stemninger.

Den del af projektet, vi vandt, drejer sig om at sk­abe og designe seks gårdrum efter beboerinddra­gelse. Vi har skabt forskellige stemninger i gårdene ved at indføje bestemte temaer for beplantningen, f.eks. en blomsterhave og en frugtlund. Haven bliver et intimt rum for beboerne, og havelåger, trædestier og klatreplanter indgår mange steder. En jordvold er et gennemgående element i alle seks gårdhaver.

Totalrenoveringen bliver gennemført med støtte fra Landsbyggefonden og Aalborg Kommune og drejer sig om 463 boliger. Vi har deltaget skitsering, pro­jektering, borgerinddragelse og tilsyn. Projektet er under opførelse.

IMG_4851

IMG_4852

IMG_4859

IMG_4862

IMG_4869

IMG_4870

IMG_4872

byMUNCH by- og landskabsdesignIndehaver Anita Munch Jensen * MAA - MDL * landskabsarkitekt
Rosenkrantzgade 19b 1sal * 8000 Aarhus c * Tel. +45 60886668 * info@bymunch.dk * cvr. 33355793 * reg. 7729 * konto nr. 4021991