← Tilbage til oversigten

Regnvandsbassin Silkeborg Kommune

Vand / Klima

Fakta: byrum og udeareal * silkeborg kommune * orbicon * 2009, byrum og udeareal * silkeborg kommune * orbicon * 2009

I gennemsnit ligger der i dag 200-300 regnvandsbassiner i hver kommune. Vi mener, at disse store arealer bør fremstå som mere end blot et teknisk anlæg.

Projektets hovedidé er at frembringe et regnvandsbassin, der fungerer som byens port og afspejler områdets fremtidige rationelle domiciludtryk. Vi har formet bassinet stramt geometrisk i samspil med bygningskroppe og vejkonstruktion. Projektet arbejder med at bruge overskudjord, vandrensning, varierende beplantninger og med at skabe et højt oplevelsesniveau. Overskudjorden formes som en markant pyramide, som over tid formentlig bliver et kendemærke for området. Overskudsjord fra senere oprensninger kan bruges til gentagelser langs vejen. I særligt regnfulde perioder skifter vandspejlet facon og den centrale pyramide omkredses af spejlende vand. Rød blodblomme og sedum understøtter den markante form. De tekniske foranstaltninger synliggøres med højglans og farvet lys, der spiller sammen med trafikken.

IMG_6614

IMG_6619

IMG_6621

IMG_6626_ny

byMUNCH by- og landskabsdesignIndehaver Anita Munch Jensen * MAA - MDL * landskabsarkitekt
Rosenkrantzgade 19b 1sal * 8000 Aarhus c * Tel. +45 60886668 * info@bymunch.dk * cvr. 33355793 * reg. 7729 * konto nr. 4021991