← Tilbage til oversigten

Ny Skole i Brande

Byrum | Skoler / Institutioner / Leg

Fakta: Byfornyelse * Ikast-Brande Kommune * NCC Danmark * GPP Arkitekter * SMAK Architects * Oluf Jørgensen Rådgivende Ingeniørfirma * 2018-2021 * 158 mio. kr.

byMUNCHs landskabsprojekt omkring ‘byens hus’ har det grønne rum som overordnet omdrejningspunkt og kobler stedet sammen med den nære natur. Med placeringen midt i byens park skabes et nyt hus for hele byen, der trækker naturen helt ind i bygningen. Stedet bliver en grøn oase og aktivitetspark i tæt relation til den omkringliggende natur, Brande Å samt byens midte.

 

Byggeriet er det økonomisk største i Ikast-Brande Kommunes historie, og skal foruden skole også indeholde fællesbibliotek, borgerservice, lokalhistorisk arkiv, musikskole, ungdomsskole, tandpleje, sundhedspleje og heldagslegestue for dagplejen. Kombinationen af skole, kultur og sport samlet i byens park er helt unik. Placeringen og det ambitiøse program er med til at skabe et sted hvor folk færdes på tværs af alder og køn – et åndehul og mødested i byen. Det er projektets intention at bevare og styrke dette grønne frirum og skabe rum og rammer, der lever over hele dagen og året.

 

Hovedgrebet dannes ved at opdele skole- og kulturafsnittet i flere delelementer og flette dem sammen med parken, ligesom parken er trukket helt ind i bygningens centrum. Udearealerne fremstår som et patchwork af aktivitetszoner således at bygning og park indgår i et harmonisk fællesskab. Udearealerne er inddelt i forskellige zoner, med ‘den kendte leg’ tættest på bygningen, ’bevægelsesstien’ til aktive lege samt den mere uprogrammerede og ukendte leg længst væk fra bygningen, hvor skovbrynet omfavner parken.

 

Der skal være plads til alle. Fru Jensen der lufter hunden, børnene der leger, udeundervisning, teltet til byfesten, den lokale løbegruppe og meget mere. Et sted hvor folk mødes på tværs af alder og køn og bliver klogere på livet, naturen og dens mangfoldighed. Alle sanser skal kunne komme i spil – løb så vinden river i håret, hak i jorden så den dufter, smag på de vilde jordbær. Duft, smag, se og mærk livet.

 

Projektet er udvalgt som det bedste ud af 5 forslag. Et enigt bedømmelsesudvalg udtaler:

”Der er ingen tvivl om, at vinderforslaget vil bibringe nye muligheder og kvaliteter til Brande som helhed. Det er et projekt, som andre kommuner kan lære af, og som kan blive et klart referenceprojekt, når man mange andre steder skal udvikle og drøfte fremtidens skolebyggeri med samfundsrelevante og bymæssige kvaliteter.”

 

I dommerbetænkningen står der yderligere:

”Selve skolen opleves som en identitetsmarkør for området, og udnytter den særlige placering i byparken til at skabe et levende og indbydende hus for skolens elever og for lokalsamfundet.”

 

Opgaven er vundet sammen med NCC Danmark, GPP Arkitekter, SMAK Architects og Oluf Jørgensen Rådgivende Ingeniørfirma.

byMUNCH by- og landskabsdesignIndehaver Anita Munch Jensen * MAA - MDL * landskabsarkitekt
Rosenkrantzgade 19b 1sal * 8000 Aarhus c * Tel. +45 60886668 * info@bymunch.dk * cvr. 33355793 * reg. 7729 * konto nr. 4021991