← Tilbage til oversigten

Korsør midtby

Byrum | Skoler / Institutioner / Leg | Vand / Klima

Fakta: Slagelse Kommune * Korsør * Byrum * Byfornyelse * 2016

byMUNCH har vundet og udført opgaven omkring omdannelsen af en eksisterende city parkering i Korsør midtby til et aktivt og attraktivt byrum for byen borgere.

Korsør er en havneby på det yderste vestlige hjørne af Sydvestsjælland ved farvandet Storebælt. Projektet bygger på en borgerproces og idéen om multifunktionelle pladser i bymidten som understøtter brugernes behov.
Der indarbejdes og tilføres visuelt stærke elementer og funktioner, der skal give merværdi til borgerne og de besøgende. Parkering og ind/udkørsel omlægges således at pladserne i fremtiden kan friholdes for parkering og kørsel. Derved kan der skabes attraktive byrum med bord og bænke, træningsudstyr, scene og diverse aktivitetsarealer til leg og træning. Pladsdannelser kan bruges til byens markedsdag, koncert, idræt, osv. Konceptet tager inspiration fra havnemiljøet hvor byrummet udformes med høje mastre som forbindes med belyste og begrønnede metaltråde, som er med til at skabe visuel kontakt og designmæssig sammenhæng mellem byens øvrige magneter.

opst_korshær_1_100_A1

opst_haven_1_100_A0

Korsør_plan_bymunch web

 

 

byMUNCH by- og landskabsdesignIndehaver Anita Munch Jensen * MAA - MDL * landskabsarkitekt
Rosenkrantzgade 19b 1sal * 8000 Aarhus c * Tel. +45 60886668 * info@bymunch.dk * cvr. 33355793 * reg. 7729 * konto nr. 4021991