← Tilbage til oversigten

Hjørring midtby klimasikring

Byrum | Helhedsplan | Vand / Klima

Fakta: Byfornyelse / klimasikring * Hjørring Kommune * 2019-, Byfornyelse / klimasikring * Hjørring Kommune * 2019-

byMUNCH’s hovedgreb i Hjørring midtby, er at bruge vandets vej aktivt i bybilledet for derved at forsøge at aktivere handelsgader, der lider under den stigende WEB handel. Vi sammenkobler regnvandsproblemer med byfornyelse, forskønnelse, mere handel og aktivitet. På denne måde bliver kommunens pulje økonomier sammentænkt, og der opnås mere værdi for borgernes penge.

 

Vi tegner det 1 km. lange projekt, som strækker sig fra Sct. Olai Plads nord for byens gågader, slynger sig videre ud i gågadesystemet med Strømgade, Stokbrogade, Kraghvej, Springvandsplads og Jernbanegade for til sidst at løbe over Mammutpladsen og ende syd for Amtsmandshaven i en stor skaterbowle.

 

Forløbet tager udgangspunkt i hvert steds særlige karakter, hvor forskellige aktiviteter indarbejdes i klimaløsningerne. Regnvandsbassiner bliver på denne måde en aktiv del af byens ophold og aktiviteter, som skaterbane, amfi-opholdsareal, leg mm. Det handler om at vende regnvandet til en aktiv del af byrummet og skabe en grøn og frodig midtby.

 

byMUNCH by- og landskabsdesignindehaver anita munch jensen * MAA - MDL
landskabsarkitekt * møllegade 32 st tv * 8000 århus c * tel. +45 60886668 * info@bymunch.dk * cvr. 33355793 * reg. 7729 * konto nr. 4021991