← Tilbage til oversigten

Haarby – ‘Den Grønne Strøm’

Byrum

Fakta: Assens Kommune * Byfornyelse * Projektforum Hårby * 2016

Projektet HAARBY – DEN GRØNNE STRØM har fokus på at skabe et synligt og markant samlingssted for Haarbys børn og unge. Et åbent sted, der samler alle de nærtliggende institutioner og skaber inspiration og fælles identitet på tværs.

Vores forslag samler alle fremtidige tiltag i en levende, tryg og aktiv ”Grøn Strøm”. En kile, der visuelt og fysisk spænder sig fra Hårbyhallens hovedindgang til Hårbyskolen og til centrum/Brugsen i nord.
På denne måde synliggøres området og befolkes af Haarbyhallernes brugere, skoleeleverne, cyklisterne og folk der kommer igennem området

Haarbys ”Grønne Strøm” har en unik beliggenhed ved Haarby Skole tegnet af Arne Jacobsen. I Den Grønne Strøm ligger yderligere en række bebyggelser samt grønne træk, der mimer eller er tegnet af Arne Jacobsen. Denne særlige historie tænkes synliggjort og formidles via formgivning, grafik og info-skilte.

C:Dropbox (byMUNCH)Projekter16_23_Haarby�1 Fase_type�2_Tegn C:Dropbox (byMUNCH)Projekter16_23_Haarby�1 Fase_type�2_Tegn C:Dropbox (byMUNCH)Projekter16_23_Haarby�1 Fase_type�2_Tegn

 

byMUNCH by- og landskabsdesignIndehaver Anita Munch Jensen * MAA - MDL * landskabsarkitekt
Rosenkrantzgade 19b 1sal * 8000 Aarhus c * Tel. +45 60886668 * info@bymunch.dk * cvr. 33355793 * reg. 7729 * konto nr. 4021991