← Tilbage til oversigten

Greve Midtby

Byrum | Helhedsplan

Fakta: byrum * vundet konkurrence * realdania + greve kommune * vandkunsten * 2009

Greve Midtby – en bymidte i flere lag
Hvordan skal en visionær udviklingsplan for Greve midtby se ud? Hvordan gøres den holdbar? Og hvordan kan forstadens stationscenter ombygges, så man bevarer dets karakter og kulturværdi og samtidig fornyer det med bæredygtigt urbant kant?

Vores vinderprojekt foreslog en komplet strategi til omdannelse af midtbyen. Udgangspunktet er det nuværende Greve midtby med dens mange lag. Nye tætte og lave bygningstopologier fylder hullerne ud mellem byens knejsende bygninger. Udviklingen sker lidt efter lidt i løbende dynamisk forandring, og i mellemtiden udfyldes hullerne af midlertidige funktioner.

Et sundhedshus ved stationen danner en port til byen, og den meget roste Perimetersti omkring midtbyen binder bydelene sammen med boligområder udenfor og skaber forbindelse til stranden – foruden at den lægger op til sport og idræt. Gennemgående for projektet er, at alle boligenklaver, opholdsarealer og byrum sætter fokus på sanselige oplevelser og mennesker i centrum.

byMUNCH by- og landskabsdesignIndehaver Anita Munch Jensen * MAA - MDL * landskabsarkitekt
Rosenkrantzgade 19b 1sal * 8000 Aarhus c * Tel. +45 60886668 * info@bymunch.dk * cvr. 33355793 * reg. 7729 * konto nr. 4021991