← Tilbage til oversigten

Gøteborg Allé

Boligområder | Skoler / Institutioner / Leg

Fakta: Udearealer * Projektering og udførsel * Kollegiekontoret * Hustømrerne * Rubow Arkitekter * 5700 m2 * 2015-2018

 

Ungdomsboligerne på Gøteborg Allé 5 ligger centralt placeret mellem uddannelsesinstitutioner, Gøteborg Allé og Hasle Ringvej. Det overordnede hovedgreb i projektet, har været at skabe et levende og attraktivt ungdomsboligområde, som fremstår aktivt, grønt, nutidigt og tilgængeligt. Dette udføres i 3 zoner, ”ankomsten”, ”den multifunktionelle støjskærm” og ”det indre gårdrum”.

For at skabe et godt miljø til de unge etableres en 4,5 meter høj støjskærm mod ringvejen. Støjskærmen gøres multifunktionel så dens konstruktionen udnyttes til f.eks. bagvæg på cykelskur, bold mål, klatrevæg osv. udover at skærme for larm. I bearbejdning af landskabsprojektet genbruges størstedelen af de asfalterede arealer men de mange parkeringsarealer omdannes til aktive udearealer med boldspil, bevægelse og ophold på asfalten. Desuden gøres bygningskroppen levende ved begrønning af facader.

Det indre gårdrum er udført som et levende grønt centrum med specialdesignede multimøbler og fitnessområde. Dette udtryk er videreført til tagterrasserne med ophold og social samvær i fokus. For at optimere grundens placering logistisk er der dannet en direkte forbindelse mellem ungdomsboligerne og cykel- og gangstien langs Hasle Ringvej.

 

 

 

byMUNCH by- og landskabsdesignIndehaver Anita Munch Jensen * MAA - MDL * landskabsarkitekt
Rosenkrantzgade 19b 1sal * 8000 Aarhus c * Tel. +45 60886668 * info@bymunch.dk * cvr. 33355793 * reg. 7729 * konto nr. 4021991