← Tilbage til oversigten

Galten midtby

Byrum

Fakta: Skanderborg Kommune * Byfornyelse * 2014

“byMUNCH har fået rigtig meget ud af anlægssummen sammenlignet med andre bymidte projekter, jeg har været ind over” –         Mikkel Lindskov Petersen – Leder af Plancenter i Skanderborg kommune

ByMUNCH har udarbejdet forslag til en byfornyelse af Galten midtby for Skanderborg Kommune og en borgergruppe i Galten by.

Hovedideen er at give Galten et nyt og sammenhængende helhedsudtryk. Byens særlige steder synliggøres og gives en særlig karakter, der forbindes af nye og spændene gåstier. Der arbejdes med at give Galten et nyt og mere grønt udseende ved at tilføre visuelt stærke elementer og funktioner. Få og præcise indgreb er med til at give byen, borgerne og besøgende merværdi. Byens torve, butikker, bibliotek, Biohuset, parkering og parkområde, ligger i fysisk tæt forbindelse i Galten Midtby, derfor er ideen at understrege deres nærhed med nye bindeled, pladser og forbindelser i byen. Der opnås der en bedre og mere synlig forbindelse mellem byens særlige kvaliteter, som forstærkes og tilføres nye attraktive funktioner for byens borgere. Elementer som smalle passager med lysende stakitter, lysende facader med fuglemotiver, vandelementer samt ny beplantning er med til at danne en visuel sammenhæng i byen, og er med til at give større tryghed og liv når man færdes gennem byen.

Bymunch Galten bibliotekspladsen

bymunch-galten-pavilion-byrum

Bymunch galten torv lys nat

galten midtby wire bymunch

Bymunch Torvet galten lys

Bymunch galten scene bibliotek

Bymunch galten midtby pavillon

bymunch-pailion-byrum-galten

Bymunch bibliotekspladsen galten

 

 

 

 

 

byMUNCH by- og landskabsdesignIndehaver Anita Munch Jensen * MAA - MDL * landskabsarkitekt
Rosenkrantzgade 19b 1sal * 8000 Aarhus c * Tel. +45 60886668 * info@bymunch.dk * cvr. 33355793 * reg. 7729 * konto nr. 4021991