← Tilbage til oversigten

Fasanstien Korsør

Boligområder | Byrum | Skoler / Institutioner / Leg

Fakta: uderum * boligkorsør * pluskontoret * 2013-2015 *

Fasanstien i Korsør er et renoveringsprojekt som skaber nye aktive og trygge udarealer. Der er skabt nye aktiviteter, der kan udnyttes på alle tidspunkter af ugen/ døgnet, som tilgodeser de mange forskellige målgrupper i boligområdet. Handicappede, ældre, unge og børnefamilier kan i dette område samles til aktivitet og gensidig glæde. Et område der styrker oplevelsen af liv, fællesskab, tryghed, glæde og tilsammen skaber en positiv portal til boligforeningen. Hovedgrebet i projektet er at samle boligforeningens aktive udearealer i tæt nærhed til områdets ankomst, fælleshus og handicapinstitution. I den mest centrale del af boligforeningen opføres aktivitetspladsen, nedsivningsbassinet og pladsen der bindes sammen af et sammenhængende stisystem og et stort grønt blomsterende landskab. Handicapinstitutionen (der bygges på eksisterende fundament) anlægges på et skulpturelt formet terræn, som danner niveaufri adgang hele vejen rundt om huset. Alt overskudsjord i området benyttes til at danne et skulpturelt terræn, til leg, oplevelse og tilgængelighed til højtliggende bygninger. Ligeledes benyttes regnvand som rekreativt element.

Fasanstien byplads legeudstyr bymunch

Fasanstien byrum plads bymunch

Web_oversigt

byMUNCH by- og landskabsdesignIndehaver Anita Munch Jensen * MAA - MDL * landskabsarkitekt
Rosenkrantzgade 19b 1sal * 8000 Aarhus c * Tel. +45 60886668 * info@bymunch.dk * cvr. 33355793 * reg. 7729 * konto nr. 4021991