← Tilbage til oversigten

Byens Akse – Fjerritslev

Byrum | Skoler / Institutioner / Leg

Fakta: Byfornyelse * Jammerbugt Kommune * Bejstrup Maskinstation * Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S * 2018-2020 * 6,5 mio. kr.

ByMUNCHs byfornyelse af Fjerritslev gør op med anonyme parkeringspladsers dominans i bybilledet. I stedet føres naturen ind i centrum, aktiviteter flyttes til uderum i menneskelig skala, og Fjerritslevs identitet som en kystnær by styrkes.

Byfornyelsen centreres om en kystrute, der forbinder Fjerritslev med hav og natur, opløser grænsen mellem land og by og forbedrer rammerne for byens bløde trafik. Ved særlige bygninger langs ruten lægges aktivitetsområder, der trækker aktivitet udendørs. Fjerritslevs ”kystidentitet” styrkes gennem formgivningen af ruten og områderne ved brug af kystrelaterede elementer som klitter, fyrtræer og skibsreb. De centrale aktivitetsområder får hver især et særkende design, en høj grad af beplantning og elementer tilpasset de omkringliggende bygninger: ved torvet placeres en ikonisk scene. Skolehaven får, ved skaterrampen, et ”hæng-ud”-sted. Hallen får en lille grøn klitoase til ophold og Bryggerhaven tilegnes en indgangsport med fiskenet til leg og en dyrkningshave til humle.

Visionen er dermed at styrke Fjerritslevs identitet som en by tæt på havet ved at trække naturen og havet helt ind i centrum. På denne måde sammenbinder vi dermed byens handelscentrum og
handelsaksen med naturen/kysten. Dette gøres dels ved at arbejde med materialer og formgivningsprincipper med kystidentitet samt ved at skabe/ synliggøre ”kystruter”, der forbinder kyst, natur og bycentrum.

Projektets styrke ligger i de ikoniske legelementer/skulpturer, som er repræsenteret og bearbejdet på forskellig vis i byrummene og udgør en sammenhængende fortælling på kystruten, sammen med en klar beplantningsstrategi som fokuserer på at trække naturen ind i byen. Projektet fokuserer på at tydeliggøre og definere byrummene, så der skabes en adskillelse af parkering og opholdssteder med en klar identitet.

Projektet er udvalgt som det bedste ud af 3 forslag. I dommerbetingningen står der blandt andet:

“Der er hævet over enhver tvivl, at legeværdien på ikon-legepladserne er særdeles høj. De taler til mange aldersgrupper, til at kunne lege alene eller sammen med andre. Det ikoniske greb er stærkt og Fjerritslev vil få flere små vartegn, som fortæller en ny historie om byens iboende DNA og på denne måde vil Fjerritslevs forskellige byrum helt sikkert blive aktiveret på ny.”

Desuden bemærkes det at:

”Der præsenteres en stærk og meget tydelig helhedsplan, som tager konkret fat på opgaven om at binde byen sammen på langs og på tværs samt, at skabe veldefinerede byrum. Med en tydelig og samlet designstrategi skabes der sammenhæng mellem en ny kystrute og aktivitetsområderne – mellem helhedsplan og hotspots.

Som hovedgreb forstærkes identiteten i Fjerritslev ved at trække kysten og naturen ind i byen, nye kystruter med visuelle pejlemærker introduceres, og byen bindes sammen på ny med forbindelser ud til det omkringliggende landskab. Med billeder af klitter, fyrretræer, vendebøjer, garn og sejl på nethinden tages der fat på opgaven – på en befriende konkret og enkel måde. Med ganske få virkemidler kommer den øst-vestgående rute (trimruten) i spil som en ny aktivitetsrute i byen.

Der bruges en genkendelig palette af temaer, materialer, formsprog og farvevalg til at få skabt historien og til at binde hotspots sammen. Der er fokus på legen og aktiviteter, hvilket har været et stort ønske i Fjerritslev at bringe aktivt i spil for at skabe et rigere byliv.

Helhedsplanen er robust og fleksibel overfor nye hotspots eller flere ruter i fremtiden – dog underlagt den overordnede fortælling om at trække kysten ind i byen.

Det er et projekt, som gør en dyd ud af ”walk the talk” i stedet for at italesætte en helhed, som vokser frem over tid. Det er enkelt og stærkt – og en spændende metode at følge i forhold til de mere generelle udfordringer en by, som Fjerritslev står overfor, når byens forudsætninger og grundfortælling ændres i takt med ændrede handelsmønstre osv.”

Opgaven er vundet sammen med Bejstrup Maskinstation og Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S.

Læs artikel fra Nordjyske

 

byMUNCH by- og landskabsdesignIndehaver Anita Munch Jensen * MAA - MDL * landskabsarkitekt
Rosenkrantzgade 19b 1sal * 8000 Aarhus c * Tel. +45 60886668 * info@bymunch.dk * cvr. 33355793 * reg. 7729 * konto nr. 4021991