Profil

Tegnestuens vision 

byMUNCH udvikler strategi og design af udearealer, der gør en forskel for vores kunder, forbedre deres image, skaber værdistigning og øger aktivitet i udemiljøet. Vores løsninger matcher kundens brand, økonomi og funktionskrav. Projekterne udvikles i tæt lyttende og inspirerende samarbejde, så der findes nye og skæve løsninger på gamle problemer.

I byMUNCHs arbejde med udearealer kombineres viden omkring formgivning, teknik og natur, for på den måde at skabe steder, der er fortællende, foranderlige, forunderlige, overraskende og inspirerende for såvel de lokale som de besøgende. byMUNCH ser på arkitekturen som en variabel, sanselig størrelse, der ændres over tid, f.eks. gennem ny programmering, udskiftelighed eller multifunktionalitet.

byMUNCH har sans for kvalitet og økonomisk prioritering og laver projekter der holder – også om 30 år.

byMUNCH løsningen – en krone er ikke en krone.

byMUNCH-løsningen koster det samme, som en traditionel løsning med stor grad af belagt udeareal.

Hos os handler det om at bruge budgetkronerne intelligent, så man får størst værdi ud af hver krone, og ambitioner om et ekstra godt resultat bliver opfyldt.

Vi bruger elementer, produkter og løsninger, der koster det samme som en traditionel belægning, men som til gengæld giver meget mer’ merværdi.

Det synes brugerne af området i hvert fald.

Merværdi finder vi i:

– Genbrug af eksisterende elementer og belægninger.

– Mere grønt – mindre belægning.

– Flere brugerbestemte aktivitetselementer.

– Mere borgerinddragelse skaber levende byrum og mere ejerskab.

byMUNCH rådgivning

byMUNCH leverer rådgivning til kommuner, virksomheder, boligforeninger, bygningstegnestuer og  ingeniører, og har stor erfaring med:

– bygherrerådgivning

– Planlægning

– Landskabsarkitektur

– Idéudvikling

– Borgerinddragelse 

byMUNCH historien

Tegnestuens historie går tilbage til 2010 hvor Tegnestuen “byMUNCH ApS” blev stiftet. På samme tid afsluttede Anita Munch sit studier af havekunst, design og kultur i Asien, hvor Lektor Eric Xiao fra School of Architecture & Urban Environment Suzhou University var fast tilkoblet.

Anita Munch Jensen er uddannet som landskabsarkitekt på Arkitektskolen Aarhus i 2001. Efter 4 års praktisk erfaring, var hun som medindehaver, med til at opstarte gazelle virksomheden Metopos (2005-2010).

I 2018 kunne følgende titler tilføjes: Udpeget til Akademisk fagdommer samt beskikket censor for de kunstneriske videregående uddannelser.

Gennem sit virke har Anita Munch Jensen samarbejdet med kunstnerne som Ingvar Cronhammar og Steven Scott og været involveret i projekter som Museum of Liverpool og Operaen i København, der har fået international opmærksomhed, samt vundet mange 1. præmier, bl.a. i internationale konkurrencer om Horsens Midtby, Herning Midtby og Greve Midtby.

byMUNCH består idag af en bred gruppe af personer, der besidder såvel teoretisk som praktisk faglig viden.

byMUNCH er kendt for at skabe kvalitetsanlæg, og har fået stor anerkendelse på dette område. Tegnestuen har alene i de første år modtaget 7 arkitekturpriser for udførte projekter.

 
byMUNCH by- og landskabsdesignIndehaver Anita Munch Jensen * MAA - MDL * landskabsarkitekt
Rosenkrantzgade 19b 1sal * 8000 Aarhus c * Tel. +45 60886668 * info@bymunch.dk * cvr. 33355793 * reg. 7729 * konto nr. 4021991