Egå Gymnasium

byMUNCHs omdannelse og opgradering af udearealerne ved Egå Gymnasium sætter fokus på aktivitet og udeundervisning igennem et arbejde med veldefinerede landskabsrum og konstruktioner til ophold og undervisning. Projektets udformning omfavner både en hverdag med mere aktivitet i udearealerne, mere sport såvel som mere udeundervisning. Arbejdet med Egå Gymnasium tæller også Anita Munch Jensens tidligere landskabsprojekt […]

 

Læs mere...

Gøteborg Allé

  Ungdomsboligerne på Gøteborg Allé 5 ligger centralt placeret mellem uddannelsesinstitutioner, Gøteborg Allé og Hasle Ringvej. Det overordnede hovedgreb i projektet, har været at skabe et levende og attraktivt ungdomsboligområde, som fremstår aktivt, grønt, nutidigt og tilgængeligt. Dette udføres i 3 zoner, ”ankomsten”, ”den multifunktionelle støjskærm” og ”det indre gårdrum”. For at skabe et godt […]

 

Læs mere...

Ny Skole i Brande

byMUNCHs landskabsprojekt omkring ‘byens hus’ har det grønne rum som overordnet omdrejningspunkt og kobler stedet sammen med den nære natur. Med placeringen midt i byens park skabes et nyt hus for hele byen, der trækker naturen helt ind i bygningen. Stedet bliver en grøn oase og aktivitetspark i tæt relation til den omkringliggende natur, Brande […]

 

Læs mere...

Byens Akse – Fjerritslev

ByMUNCHs byfornyelse af Fjerritslev gør op med anonyme parkeringspladsers dominans i bybilledet. I stedet føres naturen ind i centrum, aktiviteter flyttes til uderum i menneskelig skala, og Fjerritslevs identitet som en kystnær by styrkes. Byfornyelsen centreres om en kystrute, der forbinder Fjerritslev med hav og natur, opløser grænsen mellem land og by og forbedrer rammerne […]

 

Læs mere...

Kulturhus og botilbud

I Silkeborg, hvor Nordre Skole engang lå, opfører byMUNCH en række pladser, parker og naturområder, der forbinder det nye kultur- og aktivitetshus med områdets nye boenheder, plejeboliger og nærliggende veje. Et beskyttende, samlende bosted grænser op mod skovbrynet mod nord-øst, mens et mere åbent fællesområde åbner op for fællesskab og aktivitet med bostedets og plejeboligernes […]

 

Læs mere...

Grøn Campus Hjørring

Projektets fokus er at omdanne Skolevangens eksisterende vej- og fortovsareal, til et nyt byrum der fordrer læring, vidensdeling, aktivitet og fælleskab for de studerende på de omkringliggende institutioner. Forslaget omdirigerer trafikken, så varetransport til institutionerne foregår udenfor den grønne campus. Byrummet er med til at understøtte undervisningen samt skabe fællesskab mellem de forskellige uddannelsesinstitutioner. Den […]

 

Læs mere...

Huset Nyvang – fremtidens plejehjem og daginstitution

byMUNCH har sammen med Friis og Moltke, MidtConsult og C.C Contractor modtaget prisen for Årets Sundhedsbyggeri 2017 for Huset Nyvang i Randers. Når det gælder design af plejeboliger for mennesker med demens, er arbejdet med den menneskelige skala og de fysiske referencerammer afgørende. Vores design er skabt til at give de demente beboere plads til […]

 

Læs mere...

Langå midtby

byMUNCH har færdig gjort opgaven med at omdanne en plads i Langå midtby, området henlå før forvandlingen som et trist gråt og belagt areal, med mange støttemure og parkringsareal. Vi mener at Langå Midtby skal være levende, og vil gå til opgaven med et stort fokus på designelementer for at skabe et projekt der skiller sig […]

 

Læs mere...

Korsør midtby

byMUNCH har vundet og udført opgaven omkring omdannelsen af en eksisterende city parkering i Korsør midtby til et aktivt og attraktivt byrum for byen borgere. Korsør er en havneby på det yderste vestlige hjørne af Sydvestsjælland ved farvandet Storebælt. Projektet bygger på en borgerproces og idéen om multifunktionelle pladser i bymidten som understøtter brugernes behov. […]

 

Læs mere...

Galten Skatepark

“Skateparken, der både retter sig til rulleskøjteløbere, bmx-cykler og skatere kan blive et fantastisk samlingssted” –                          Tage Nielsen (R), formand for byrådets kulturudvalg. Hovedgrebet i projektet var at skabe et multifunktionelt område til byfester, musikarrangementer og sportsaktiviteter. Projektet har et særligt fokus på […]

 

Læs mere...

byMUNCH by- og landskabsdesignIndehaver Anita Munch Jensen * MAA - MDL * landskabsarkitekt
Rosenkrantzgade 19b 1sal * 8000 Aarhus c * Tel. +45 60886668 * info@bymunch.dk * cvr. 33355793 * reg. 7729 * konto nr. 4021991