Byens Akse Helhedsplan – Fjerritslev

Byens Akse Helhedsplan er udviklet sammen med byMUNCHs projekt Byens Akse – Fjerritslev – byomdannelse. byMUNCH har været rådgiver på Byens Akse – Fjerritslev fra idé, helhedsplan til projektering og udførelse. Læs mere om hele projektet Byens Akse – Fjerritslev her.   Byfornyelsen centreres om en kystrute, der forbinder Fjerritslev med hav og natur, opløser grænsen mellem […]

 

Læs mere...

Tranekjærvej helhedsplan/lokaplan

byMUNCH har været rådgiver på Tranekærvej/ Vikærvej fra idé, helhedsplan/lokalplan til projektering og udførelse. Læs mere om hele projektet Tranekærvej her.   Helhedsplan og lokalplan for boligområdet Tranekærvej og Vikærsvej, Vejlby, arbejder med at gøre stedet til en ny mangfoldig bydel med mange differentierede oplevelser, der skaber sammenhænge og særlige karakterer for hvert af de […]

 

Læs mere...

Solbjerghaven helhedsplan/lokalplan

byMUNCH har været rådgiver på Solbjerghaven fra idé, helhedsplan/lokalplan til projektering og udførelse.   byMUNCH står fra rådgivningen i hele forløbet fra idé, helhedsplan, lokalplan og projektering. Fokus på at kombinere offentlig park med privat boligområde således de 42 boliger placeres smukt i de naturskønne omgivelser i Solbjerg. Søen er en fredet lokalitet med høj […]

 

Læs mere...

Bispehaven helhedsplan

  Bispehaven Helhedsplan og lokalpansarbejde er udviklet sammen med byMUNCHs projekt Bispehaven Tryghedsrenovering. Læs mere om hele projektet Bispehaven Tryghedsrenovering her. Helhedsplanens hovedidé er, at underbygge den ’boligsociale helhedsplan’ hvis overordnede fundament er samarbejde, inklusion og anerkendelse. Derved beskæftiger helhedsplanen sig ikke kun med det fysiske, men ligeledes også med det sociale og mentale i […]

 

Læs mere...

Hjørring midtby klimasikring

byMUNCH’s hovedgreb i Hjørring midtby, er at bruge vandets vej aktivt i bybilledet for derved at forsøge at aktivere handelsgader, der lider under den stigende WEB handel. Vi sammenkobler regnvandsproblemer med byfornyelse, forskønnelse, mere handel og aktivitet. På denne måde bliver kommunens pulje økonomier sammentænkt, og der opnås mere værdi for borgernes penge.   Vi […]

 

Læs mere...

Skanderborg midtby – Design strategi

”HÆSLIG” Smuk Byrumsguide Mange byer rundt om i Danmark, omdirigerer trafikken og ligger smukke granittæpper ud mellem husene på de gamle vejarealer, og skaber på denne måde plads til livet mellem husene. Dette er dog en dyr metode der kun har en lille effekt på den designmæssige oplevelse. Skanderborg har et kæmpe potentiale – nærhed […]

 

Læs mere...

University Campus Lillebælt

Professions højskolen UCL skal overtage og udvide Ingeniørskolens (Syddansk universitet) bygninger i Odense og har derfor fået muligheden for at samle deres undervisningsfaciliteter på én adresse. Skolens udearealer ændres i forbindelse med flytningen og udvidelsen, hovedideén er at skabe et attraktivt udendørs miljø for skolens elever. Et sted der inviterer skolens besøgende til at udnytte området, frem for som i dag kun at være noget […]

 

Læs mere...

Løget Kvarterspark

Et af Danmarks største renoveringsprojekter til 400 mio. kr gennemføres i boligkvarteret Løget By i Vejle. Bebyggelsens primære udearealer skal bygges om og forbedres, for at Løget igen kan blive til et attraktivt, mangfoldigt og trygt område. Løget skal være et oplevelsesrigt aktivitetscentrum for hele Søndermarken. Der skabes en spændende og levende bydel, der sammensættes […]

 

Læs mere...

Horsens Midtby

Vinderprojekt – Horsens midtby Hvordan kan Horsens midtby fortsættes og udbygges? Hvordan skal byens pladser og rum designes? Hvordan skal indretningen være? Beplantningen? Og hvordan får borgerne i Horsens mest glæde af deres bymidte? Med vinderprojektet præsenterer vi en stærk strategi, hvis idé er at få Horsens Midtby – mellem Banegården og havnen – bundet sammen […]

 

Læs mere...

Godsbanen Aarhus

Århus kommune planlagde at lave det gamle godsbaneområde om til kultur- og ungdomsområde, og vi blev indbudt til at deltage. Grundtanken i vores projekt er, at området skal være en ny og anderledes bydel, for godsbanearealet er et rum med en anden historie, udtryk og kabelsesproces end alle andre områder i Danmark. Planen benytter en opløst […]

 

Læs mere...

byMUNCH by- og landskabsdesignIndehaver Anita Munch Jensen * MAA - MDL * landskabsarkitekt
Rosenkrantzgade 19b 1sal * 8000 Aarhus c * Tel. +45 60886668 * info@bymunch.dk * cvr. 33355793 * reg. 7729 * konto nr. 4021991