Hospitalsgade Randers

Hospitalsgade er en wayfinding bydelsomdannelse i Randers – Et projekt tilpasset en politisk målsætning omkring at guide byens borgere og byens mange besøgende over et trafikalt knudepunkt hen ad en monoton vej og ned til gågaden. Projektet er i lige så høj grad en fysisk bydelsomdannelse som det er et strategisk, økonomisk og identitetsskabende projekt […]

 

Læs mere...

Fasanstien Korsør

Fasanstien i Korsør er et renoveringsprojekt som skaber nye aktive og trygge udarealer. Der er skabt nye aktiviteter, der kan udnyttes på alle tidspunkter af ugen/ døgnet, som tilgodeser de mange forskellige målgrupper i boligområdet. Handicappede, ældre, unge og børnefamilier kan i dette område samles til aktivitet og gensidig glæde. Et område der styrker oplevelsen af liv, fællesskab, tryghed, glæde og tilsammen skaber […]

 

Læs mere...

Storegade i Randers

“Storegade er blevet en af Danmarks hyggeligste og smarteste restaurationsgader” Daniel Madié (K) Verdens Største ‘Lounge’ Randers Kommune satte sammen med byMUNCH nye standarder, da Storegade i 2015 åbnede verdens største ‘Lounge’. I 2015 kan du tage et velfortjent hvil i verdens formodentlig største ‘Lounge’. Randers Kommune har i samarbejde med byMUNCH skabt et pulserende […]

 

Læs mere...

Områdefornyelse Nørre Nissum

I samarbejde med Lemvig Kommune og en gruppe på 50 udvalgte borgere, har vi udviklet udearealer til Nørre Nissum midtby. Der har i projektet været særlig opmærksomhed på byens behov, imageskabelse, genanvendelse og udfoldelse af byarkitektonisk karakteristika. Grundene er centralt placeret og bebygget med by­ens gamle skole. Skolen er en flot gammel bygning, som har […]

 

Læs mere...

Vollsmose – Birkeparken

Birkeparken i Vollsmose er indstillet til Odense Kommunes arkitekturpris 2016 Publiceret i Le Pamphlet (Canada) og Mooool (Kina) Nyt grønt byrum centralt i Vollsmose, inviterer til leg og aktiviteter og skaber kontrast til de hårde rå betonflader. Det har i projektet været essentielt at udvikle en levende, grøn bydel, med fokus på bevægelse, variation, tryghed og grønne uderum. Hovedgrebet for projektet […]

 

Læs mere...

Løget Kvarterspark

Et af Danmarks største renoveringsprojekter til 400 mio. kr gennemføres i boligkvarteret Løget By i Vejle. Bebyggelsens primære udearealer skal bygges om og forbedres, for at Løget igen kan blive til et attraktivt, mangfoldigt og trygt område. Løget skal være et oplevelsesrigt aktivitetscentrum for hele Søndermarken. Der skabes en spændende og levende bydel, der sammensættes […]

 

Læs mere...

Horsens Midtby

Vinderprojekt – Horsens midtby Hvordan kan Horsens midtby fortsættes og udbygges? Hvordan skal byens pladser og rum designes? Hvordan skal indretningen være? Beplantningen? Og hvordan får borgerne i Horsens mest glæde af deres bymidte? Med vinderprojektet præsenterer vi en stærk strategi, hvis idé er at få Horsens Midtby – mellem Banegården og havnen – bundet sammen […]

 

Læs mere...

Godsbanen Aarhus

Århus kommune planlagde at lave det gamle godsbaneområde om til kultur- og ungdomsområde, og vi blev indbudt til at deltage. Grundtanken i vores projekt er, at området skal være en ny og anderledes bydel, for godsbanearealet er et rum med en anden historie, udtryk og kabelsesproces end alle andre områder i Danmark. Planen benytter en opløst […]

 

Læs mere...

Herning Midtby

Projektet er en overordent strategi for udvikling, bebyggelser og trafik. Samt et forslag til at omdanne by- og gårdrum i Smallegade og Skolegade. I projektet arbejder vi med 3 parametre: Den tætte by, parkering og trafik, samt klimatilpasning. Vi sammenfletter boliger, uderum, erhverv og cafeliv. Parkeringen flyttes fra baggårdene til p-huse, og baggården fortættes med […]

 

Læs mere...

Greve Midtby

Greve Midtby – en bymidte i flere lag Hvordan skal en visionær udviklingsplan for Greve midtby se ud? Hvordan gøres den holdbar? Og hvordan kan forstadens stationscenter ombygges, så man bevarer dets karakter og kulturværdi og samtidig fornyer det med bæredygtigt urbant kant? Vores vinderprojekt foreslog en komplet strategi til omdannelse af midtbyen. Udgangspunktet er […]

 

Læs mere...

byMUNCH by- og landskabsdesignIndehaver Anita Munch Jensen * MAA - MDL * landskabsarkitekt
Rosenkrantzgade 19b 1sal * 8000 Aarhus c * Tel. +45 60886668 * info@bymunch.dk * cvr. 33355793 * reg. 7729 * konto nr. 4021991