Budolfi Plads

  Aalborg Kommunes Arkitekturpris 2020 byMUNCH står bag Aalborgs nye, grønne byrum Budolfi Plads – et attraktivt, ophøjet byrum på toppen af byens mest centrale parkeringshus. Med afsæt i en lang række analyser af stedets forhold, såsom flow, vejr- og vindforhold, mikroklima mm. er der skabt et projektforslag og kvalitetsprogram, der sikrer at man får […]

 

Læs mere...

Tjæreborg – Bæredygtig bymidte

TJÆREBORG – Bæredygtig bymidte Vores sigte er at skabe en synlig, markant og bæredygtig bymidte med grøn identitet som mødested for hele Tjæreborg. Vi vil skabe et attraktivt rekreativt område, der danner rammen for nye fællesskaber med aktivitet, sund livsstil og gode hængeudsteder. Den nye bymidte, består af 3 markante elementer, søerne, pladserne og Skolevej, […]

 

Læs mere...

Haarby – ‘Den Grønne Strøm’

Projektet HAARBY – DEN GRØNNE STRØM har fokus på at skabe et synligt og markant samlingssted for Haarbys børn og unge. Et åbent sted, der samler alle de nærtliggende institutioner og skaber inspiration og fælles identitet på tværs. Vores forslag samler alle fremtidige tiltag i en levende, tryg og aktiv ”Grøn Strøm”. En kile, der visuelt […]

 

Læs mere...

Langå midtby

byMUNCH har færdig gjort opgaven med at omdanne en plads i Langå midtby, området henlå før forvandlingen som et trist gråt og belagt areal, med mange støttemure og parkringsareal. Vi mener at Langå Midtby skal være levende, og vil gå til opgaven med et stort fokus på designelementer for at skabe et projekt der skiller sig […]

 

Læs mere...

Hundelev midtby

byMUNCH har for Hjørring kommune, sammen med en aktiv borgergruppe i Hundelev, kommet med et bud på hvordan en byfornyelse af Hundelev centrum kan tranformeres og i fremtiden blive et aktivt sted for byen borgere og turister. Den Nordjyske by Hundelev er, for mange, en gennemfarts by på vejen fra Hjørring til Lykken. Der er et stort […]

 

Læs mere...

Motalavej

Motalavej ligger ved Halskov tæt på Korsør Station, indfaldsveje til byen samt Korsør Bypark. I 2015 har området omkring Motalavej gennemgået en gennemgribende renovering. Motalavej er i dag en livsgiver i området, samtidig er vejen en barriere mellem to små ’centrummer’ med meget og hurtigkørende trafik. Ideen er at skabe et nyt samlet og synligt centrum […]

 

Læs mere...

Korsør midtby

byMUNCH har vundet og udført opgaven omkring omdannelsen af en eksisterende city parkering i Korsør midtby til et aktivt og attraktivt byrum for byen borgere. Korsør er en havneby på det yderste vestlige hjørne af Sydvestsjælland ved farvandet Storebælt. Projektet bygger på en borgerproces og idéen om multifunktionelle pladser i bymidten som understøtter brugernes behov. […]

 

Læs mere...

Galten Skatepark

“Skateparken, der både retter sig til rulleskøjteløbere, bmx-cykler og skatere kan blive et fantastisk samlingssted” –                          Tage Nielsen (R), formand for byrådets kulturudvalg. Hovedgrebet i projektet var at skabe et multifunktionelt område til byfester, musikarrangementer og sportsaktiviteter. Projektet har et særligt fokus på […]

 

Læs mere...

byMUNCH bænkserien

byMUNCH har designet en ny danskproduceret bænkserie der er sat i produktion hos Hitsa. Bænkserien er en fornyelse af Hitsas sortiment og den første i en række af nye samarbejder mellem byMUNCH og Hitsa. Bænken er designet som en modulserie i tre dele, bestående af en bænk med højryg, en bænk med lav ryg samt […]

 

Læs mere...

Galten midtby

“byMUNCH har fået rigtig meget ud af anlægssummen sammenlignet med andre bymidte projekter, jeg har været ind over” –         Mikkel Lindskov Petersen – Leder af Plancenter i Skanderborg kommune ByMUNCH har udarbejdet forslag til en byfornyelse af Galten midtby for Skanderborg Kommune og en borgergruppe i Galten by. Hovedideen er at […]

 

Læs mere...

byMUNCH by- og landskabsdesignIndehaver Anita Munch Jensen * MAA - MDL * landskabsarkitekt
Rosenkrantzgade 19b 1sal * 8000 Aarhus c * Tel. +45 60886668 * info@bymunch.dk * cvr. 33355793 * reg. 7729 * konto nr. 4021991