Assens Havneplads

byMUNCH har arbejdet med at skabe en aktiv og levende havneplads, der i lige så høj grad manifesteres som en havnepark med fokus på biodiversitet. Vi vil på denne måde give Assens et grønt byrum mellem havn og by med en veldefineret pladsdannelse, og samtidig skabe et byrum, der ambitiøst prioriterer bæredygtige tiltag – En […]

 

Læs mere...

Søndersø søbad

  byMUNCH står for rådgivningen af Viborg Kommune i forbindelse med Udførelsen af søplanen ved Søndersø og Søndersøbad i Viborg. Med et økonomisk stramt greb omdannes den eksisterende badebro, således en del fjernes og der i stedet tilføjes aktive multimøbler der udfolder sig på forskellig vis og orienterer sig mod den smukke udsigt til Viborg. […]

 

Læs mere...

Hjørring midtby klimasikring

byMUNCH’s hovedgreb i Hjørring midtby, er at bruge vandets vej aktivt i bybilledet for derved at forsøge at aktivere handelsgader, der lider under den stigende WEB handel. Vi sammenkobler regnvandsproblemer med byfornyelse, forskønnelse, mere handel og aktivitet. På denne måde bliver kommunens pulje økonomier sammentænkt, og der opnås mere værdi for borgernes penge.   Vi […]

 

Læs mere...

Ny Skole i Brande

byMUNCHs landskabsprojekt omkring ‘byens hus’ har det grønne rum som overordnet omdrejningspunkt og kobler stedet sammen med den nære natur. Med placeringen midt i byens park skabes et nyt hus for hele byen, der trækker naturen helt ind i bygningen. Stedet bliver en grøn oase og aktivitetspark i tæt relation til den omkringliggende natur, Brande […]

 

Læs mere...

Byens Akse – Fjerritslev

ByMUNCHs byfornyelse af Fjerritslev gør op med anonyme parkeringspladsers dominans i bybilledet. I stedet føres naturen ind i centrum, aktiviteter flyttes til uderum i menneskelig skala, og Fjerritslevs identitet som en kystnær by styrkes. Byfornyelsen centreres om en kystrute, der forbinder Fjerritslev med hav og natur, opløser grænsen mellem land og by og forbedrer rammerne […]

 

Læs mere...

Genforeningsparken Aabenraa

Genforeningsparken skal fungere som et grønt byrum og en vedvarende, historisk markering af 100-året for genforeningen. Arealet foran Folkehjem og Aabenraa Bibliotek omdannes til en Genforeningspark. Et sted, der tiltrækker både lokale borgere, danske og udenlandske turister samt Folkehjems og bibliotekets mange gæster. Genforeningsparken i Aabenraa skal indvies i år 2020 og vil dermed blive […]

 

Læs mere...

Bispehaven tryghedsrenovering

Danmarks første ‘Tryghedsrenovering’ af boligområdet Bispehaven i Århus har en samlet byggesum på 190.000.000 kr, Projektet er en omdannelse af 133.000 m2 udeareal, svarende til 44 gange arealet af Bispetorv i Aarhus centrum. Opgaven omfatter bl.a. et nyt fælleshus og en renovering af blokkenes nederste kælderetager. Projektet udføres i samarbejde med LINK Arkitektur, Niras a/s […]

 

Læs mere...

byMUNCH Add+ bænken

byMUNCH har designet endnu en danskproduceret bænkserie der er sat i produktion hos Hitsa. Bænkserien er en fornyelse af Hitsas sortiment og den anden bænkserie i et samarbejder mellem byMUNCH og Hitsa. Bænkene sælges nu i hele Europa. Bænkene er designet som en modulserie i to dele efter et koncept af sammensatte ‘tetrisklodser’. Serien består […]

 

Læs mere...

Skanderborg midtby – Design strategi

”HÆSLIG” Smuk Byrumsguide Mange byer rundt om i Danmark, omdirigerer trafikken og ligger smukke granittæpper ud mellem husene på de gamle vejarealer, og skaber på denne måde plads til livet mellem husene. Dette er dog en dyr metode der kun har en lille effekt på den designmæssige oplevelse. Skanderborg har et kæmpe potentiale – nærhed […]

 

Læs mere...

Grøn Campus Hjørring

Projektets fokus er at omdanne Skolevangens eksisterende vej- og fortovsareal, til et nyt byrum der fordrer læring, vidensdeling, aktivitet og fælleskab for de studerende på de omkringliggende institutioner. Forslaget omdirigerer trafikken, så varetransport til institutionerne foregår udenfor den grønne campus. Byrummet er med til at understøtte undervisningen samt skabe fællesskab mellem de forskellige uddannelsesinstitutioner. Den […]

 

Læs mere...

byMUNCH by- og landskabsdesignIndehaver Anita Munch Jensen * MAA - MDL * landskabsarkitekt
Rosenkrantzgade 19b 1sal * 8000 Aarhus c * Tel. +45 60886668 * info@bymunch.dk * cvr. 33355793 * reg. 7729 * konto nr. 4021991