← Tilbage til oversigten

Svanemølleparken i Svenstrup

Byrum | Helhedsplan | Vand / Klima

Fakta: byfornyelse og naturgenopretning * partnerskab * aalborg kommune + foreningsnetværk * 2008-2009

Svanemølleparken – en fortælling om Sven­strup.

Svanemølleparken er en del af et større landska­beligt ådal-træk, der gennemskærer Svenstrup by. Åen bugter sig igennem dalen og Svenstrup by – nogle steder som smalt vandløb og andre steder som større, åbne vandflader. Vandløbet får sin ar­kitektoniske accent ved Svanemøllesøen midt i parken. Oplevelsen af vandet – de store åbne vand­flader, rislende vandfald, smalle vandløb og tæt fug­lesump – iscenesættes og forstærkes. Inspirationen til at iscenesætte ruten langs Guldbækken kommer fra filmens verden. Vi har benyttet rekvisitter, sets og historiefortællinger om stedet.

Projektet er lavet i samarbejde med et naturgen­oprettelsesprojekt. Vi har ansvar for proces vedrø­rende partnerskabs- og borgerinddragelse samt for udarbejdelse af forslag, herunder skitsering og pro­jektering på både park og bymidte.

IMG_4883_redigeret copy

IMG_4884_redigeret copy

IMG_4889_redigeret copy

byMUNCH by- og landskabsdesignIndehaver Anita Munch Jensen * MAA - MDL * landskabsarkitekt
Rosenkrantzgade 19b 1sal * 8000 Aarhus c * Tel. +45 60886668 * info@bymunch.dk * cvr. 33355793 * reg. 7729 * konto nr. 4021991