← Tilbage til oversigten

Nyborg Havn

Boligområder

Fakta: masterplan og udearealer * AB Holmgaarden - skala * 2011 - 2012 * anlægssum udeareal 2.2 mio

“Opgaven er løst til fuld tilfredshed – med enklte midler er der skabt eksklusive udearealer” – Byherre udtaelse – AB Holmgaarden

I samarbejde med AB Holmegaarden har vi udviklet udearealerne til et nyt centralt placeret havneområde i Nyborg. Der har i projektet været særlig opmærksomhed på hvordan der med enkelte midler skabes gode eksklusive udearealer.

Projektet udføres efter et ”low cost” princip. Hvor der i designet ikke tilføres ”ekstra” elementer men der arbejdes arkitektonisk og grafisk med alle basa­le udeelementer som beplantning, p-markering, belægninger, skure og lamper.

Der er til boligområdet krav til en stor mængde skure. Skurene bruges sammen med beplantningen som rumdanner, og adskiller arealets funktioner. Beplantningen er i projektet lavet i lag, der skaber stor variation over året.

Belægningen udføres som smukke grønne belæg­ninger hvor græs og fliser sammenflettes.

IMG_5663

IMG_5678

IMG_5679

IMG_5683

IMG_5692

IMG_5697 - Kopi

byMUNCH by- og landskabsdesignIndehaver Anita Munch Jensen * MAA - MDL * landskabsarkitekt
Rosenkrantzgade 19b 1sal * 8000 Aarhus c * Tel. +45 60886668 * info@bymunch.dk * cvr. 33355793 * reg. 7729 * konto nr. 4021991