← Tilbage til oversigten

Mølleparken Fredrikshavn

Boligområder

Fakta: Boligforeningen Vesterport * Sahl * NCC * 2014

ByMUNCH har i samarbejde med totalentreprenør; NCC, Sahl arkitekter og Frandsen & Søndergaard ingeniører vundet konkurrencen om renovering af Mølleparken i Frederikshavn for Vesterport boligforening. Projektet omfatter en gennemgribende renovering af ca.300 boliger samt deres tilhørende udendørsarealer der har en tæt forbindelse til den omkringliggende natur.

ByMUNCH tilfører Mølleparken merværdi gennem etablering af nye og spændende opholdsområder i nær tilknytning til naturen og den eksisterende bebyggelse.
Hovedfokus ligger på at skabe et levende og attraktivt boligområde med aktive ankomstsituationer.
Området er inddelt i tre zoner; ”De aktive, nære udearealer”, ”Naturen” og ”Teenageparken”, der tilsammen danner et aktivt landskab med opholds- og legeområder samt funktioner der imødekommer alle aldersgrupper.
Mølleparken tilføres nye attraktive områder ved at udnytte og omdanne eksisterende spor fra nedrevne boligblokke, kældre og gamle parkeringspladser, her skabes der nye aktive lege- og opholdszoner. Der skabes nye grønnekiler mellem blokkene med nye spændene rumdannende elementer der giver området ny værdi og skal være med til at skabe nyt liv i tæt forbindelse med den enkelte bolig.Mølleparkens udearealer der ligger i tæt forbindelse med skovområdet, anlægges som et større engområde der har et meget lavt plejeniveau, og derved nedsætter boligforeningens driftsomkostninger.

1-1000_plan_72dpi

byMUNCH by- og landskabsdesignIndehaver Anita Munch Jensen * MAA - MDL * landskabsarkitekt
Rosenkrantzgade 19b 1sal * 8000 Aarhus c * Tel. +45 60886668 * info@bymunch.dk * cvr. 33355793 * reg. 7729 * konto nr. 4021991