← Tilbage til oversigten

Kulturhus og botilbud

Boligområder | Erhverv / Sundhed | Skoler / Institutioner / Leg

Fakta: Udearealer * Silkeborg Kommune * Rum Arkitekter A/S * Rambøl A/S * 4,75 mio. * 2016-2018, Udearealer * Silkeborg Kommune * Rum Arkitekter A/S * Rambøl A/S * 4,75 mio. * 2016-2018

I Silkeborg, hvor Nordre Skole engang lå, opfører byMUNCH en række pladser, parker og naturområder, der forbinder det nye kultur- og aktivitetshus med områdets nye boenheder, plejeboliger og nærliggende veje.

Et beskyttende, samlende bosted grænser op mod skovbrynet mod nord-øst, mens et mere åbent fællesområde åbner op for fællesskab og aktivitet med bostedets og plejeboligernes beboere mod syd-vest. Kulturhuset indtages via et aktivitetsstrøg med felter indrettet til sport, leg og hygge. Dette strøg løber gennem kulturhuset og forbinder Sandvejen og Nylandsvej. Fra syd indtages boligområdet via en ankomstplads, der gennem genanvendelse af den gamle skolegårds belægning, beplantning og skiltning bevarer genkendeligheden af Nordre Skole. I områdets centrum, Lysningen, ligger forkellige oplevelsesrum omkranset af skærmende hække. Disse hække omkranser ligeledes terrasserne, som findes ved hver boenhed. Her er det muligt for beboerne at opholde sig sammen eller hver for sig. Hele området samles af det omkringliggende skovbryn, der afskærmer området for trafikstøj.

byMUNCH by- og landskabsdesignIndehaver Anita Munch Jensen * MAA - MDL * landskabsarkitekt
Rosenkrantzgade 19b 1sal * 8000 Aarhus c * Tel. +45 60886668 * info@bymunch.dk * cvr. 33355793 * reg. 7729 * konto nr. 4021991