← Tilbage til oversigten

Herning Midtby

Byrum | Helhedsplan

Fakta: byrum og udearealer * 1. præmie * herning kommune * 2008-2009

Projektet er en overordent strategi for udvikling, bebyggelser og trafik. Samt et forslag til at omdanne by- og gårdrum i Smallegade og Skolegade.

I projektet arbejder vi med 3 parametre: Den tætte by, parkering og trafik, samt klimatilpasning. Vi sammenfletter boliger, uderum, erhverv og cafeliv. Parkeringen flyttes fra baggårdene til p-huse, og baggården fortættes med knopskydning, solitær be­bebyggelser og opstramning af ”karréen”. Vi gør baggården så grøn som muligt vha. grønne tage, grønne vægge og grønne ”gulve”, som giver bedre luftforhold og mindsker vandafstrømningen. Et minimalt belægningsareal og multifunktionelle regnvandsbassiner løser både tekniske problemer og skaber nye mødesteder samt plads til leg og sport. Formmæssigt arbejder vi med pixel-byggesten og belægninger, samt planter som frit snor sig på alle lodrette og vertikale flader.

byMUNCH by- og landskabsdesignIndehaver Anita Munch Jensen * MAA - MDL * landskabsarkitekt
Rosenkrantzgade 19b 1sal * 8000 Aarhus c * Tel. +45 60886668 * info@bymunch.dk * cvr. 33355793 * reg. 7729 * konto nr. 4021991