← Tilbage til oversigten

Genforeningsparken Aabenraa

Byrum

Fakta: byrum og udearealer * Aabenraa Kommune * Weile Arkitekter * Urban Power * historisk konsulent Kim Furdal * kunstnerisk konsulent Elisabeth Hertzum * Sloth Møller * Ingeniørgruppen Syd * 2017-2020 * 10 mio. kr.

Genforeningsparken skal fungere som et grønt byrum og en vedvarende, historisk markering af 100-året for genforeningen. Arealet foran Folkehjem og Aabenraa Bibliotek omdannes til en Genforeningspark. Et sted, der tiltrækker både lokale borgere, danske og udenlandske turister samt Folkehjems og bibliotekets mange gæster. Genforeningsparken i Aabenraa skal indvies i år 2020 og vil dermed blive et element i markeringen af 100-året for Genforeningen.

I forslaget er Forsamlingspladsen det centrale rum, hvor 3000 fodaftryk i belægningen skal fortælle stedets historie som reference til forsamlingen, der stod på pladsen og lyttede til H.P. Hanssen i 1918. I belægningen er der også integreret en tidslinje, der fortæller områdets historie. På pladsen er der også foreslået etablering af vandfontæner til leg.

Forslaget er baseret på et enkelt og tydeligt hovedgreb med forsamlingspladsen som det centrale omdrejningspunkt i planen. Herudover foreslås der en række mindre opholdszoner, som omfatter Legeboblen, Blomsternicherne, Soltrappen og Cafépladsen.

Citat dommervurdering

”Det er bedømmelsesudvalgets vurdering, at de 3000 fodspor sammen med skulpturer og kunst, den foreslåede tidslinje i belægningen foran Folkehjem og de indgraverede citater på siddebænke i området skaber en både subtil og interessant formidling af områdets historie på en måde, som både er relevant i dag og fremtiden.

Bedømmelsesudvalget bemærker desuden, at fodsporene har potentiale til at blive et genkendeligt motiv i Aabenraa, der kan række ud over Genforeningsparken og bruges som pejlemærke eller markering andre steder i byen. Et logo for parken”. 

Projektet blev vundet i konkurrence mod blandt andet Schønherr og WAD Landskabsarkitekter.

 

 

byMUNCH by- og landskabsdesignIndehaver Anita Munch Jensen * MAA - MDL * landskabsarkitekt
Rosenkrantzgade 19b 1sal * 8000 Aarhus c * Tel. +45 60886668 * info@bymunch.dk * cvr. 33355793 * reg. 7729 * konto nr. 4021991