← Tilbage til oversigten

Eternitten i Aalborg

Helhedsplan

Fakta: landskabsplan - industrikonvertering * fl smidt + cowi + cf møller * 2006

En udviklingsplan for Eternitten i Aalborg kræ­ver forståelse for grundens store kulturhisto­riske og landskabsmæssige værdier – f.eks. skrænterne i kridtgraven, som kan ses fra sto­re dele af byen. Vi har haft ansvaret for de grønne områder og den landskabelige bearbejdning – alt sammen med stedets særlige karakter i tankerne.

Projektet rummer bud på alt fra sports- og opholds­faciliteter til beplantning, stisystemer og rekreative områder med naturen i fokus. Opsamling af regn­vand og jordoprensning er brugt til at skabe karak­teristiske elementer – f.eks. giver anlægget af en park i søen (frem for en sø i parken) mulighed for ekstra opsamling af regnvand. Skråningernes hvide flader kontrasterer stisystemerne og den beplant­ning, der oprenser den forurenede jord.

Bebyggelses- og landskabsplanen er udarbejdet i nært samarbejde med CF Møller.

 

byMUNCH by- og landskabsdesignIndehaver Anita Munch Jensen * MAA - MDL * landskabsarkitekt
Rosenkrantzgade 19b 1sal * 8000 Aarhus c * Tel. +45 60886668 * info@bymunch.dk * cvr. 33355793 * reg. 7729 * konto nr. 4021991