← Tilbage til oversigten

Boliger i Korskærparken og Sønderparken

Boligområder

Fakta: masterplan og udeareale * boligkontoret fredericia * birch og svenning + rambøll * 2011

I sammenarbejde med Odense Kommu­ne har vi udviklet udeareale til midtbyens daginstitutionen på Ruggårdsvej. Der har i projektet været særlig opmærksomhed på leg, læring og bæredygtighed og ud­foldelse af byarkitektonisk karakteristika.

Grundene er jordforurenet men problematikken vendes til et vendes til et potentiale, idet en ter­rænbearbejdning med smukt udformede volde ind­kapsler forureningen og tilfører legepladsen åben­lyse æstetiske og anvendelsesmæssige kvaliteter. Terrænbearbejdningen med de forskellige belæg­ninger er en vedligeholdelseslet løsning, der giver børnene gode rammer for fysisk udfoldelse, leg og læring. Der arbejdes samtidigt indgående med gennem leg, sansning og oplevelse af lære børnene om naturen og de økologiske systemer. Gennem et nært forhold til en frodig natur kan man følge årets gange, spise bær, og dyrke grøntsager i små nyttehaver. I relation til børnehaven har vi ligele­des projekteret en støjmur. Muren fremstilles af et præfabrikeret modulelement, og på særlig interes­sante steder indsættes rammer til leg og udkik.

byMUNCH by- og landskabsdesignIndehaver Anita Munch Jensen * MAA - MDL * landskabsarkitekt
Rosenkrantzgade 19b 1sal * 8000 Aarhus c * Tel. +45 60886668 * info@bymunch.dk * cvr. 33355793 * reg. 7729 * konto nr. 4021991