← Tilbage til oversigten

Bjellerupparken Randers

Boligområder

Fakta: udearealer * fysisk helhedsplan * randersbolig * 5 mio * 2013-2014

I samarbejde med RandersBolig og områdets beboere har ByMUNCH udviklet nye udearealer til Bjellerupparken i Randers. Hovedfokus i projektet har været multianvendelighed samt image- og fællesskabsdannende foranstaltninger. Bjellerupparken ligger smukt placeret på en bakkeskråning og danner rammen om et stort grønt dalstrøg, der slynger sig ned imellem blokkene. Landskabet er med til at samle bebyggelsen der har områdets bedste udsigt over Randers by. I projektet aktiveres det grønne dalstrøg hvorved udsigten synliggøres for områdets beboere. Aktiveringen skal samtidig være med til at understøtte sammenlægningen af Bjellerupparkens afdelinger. Yderligere vil en iscenesættelse af dalstrøget virke som et “reklameskilt” for Bjellerupparken set fra Dronningborg Boulevard. Projektet danner grundlag for beboerprocesser, program, økonomi og ansøgning hos Landsbyggefonden.

140116_bjellerup_viz

Bjellerupparken_web

 

 

byMUNCH by- og landskabsdesignIndehaver Anita Munch Jensen * MAA - MDL * landskabsarkitekt
Rosenkrantzgade 19b 1sal * 8000 Aarhus c * Tel. +45 60886668 * info@bymunch.dk * cvr. 33355793 * reg. 7729 * konto nr. 4021991