← Tilbage til oversigten

Bispehaven helhedsplan

Helhedsplan

Fakta: Helhedsplan * lokalplan * borgerinddragelse *procestyring * Østjysk Boligforening * Aarhus kommune * Byggefirmaet Preben Jensen Aps * Investorer * Klubben * 2017-2020

 

Bispehaven Helhedsplan og lokalpansarbejde er udviklet sammen med byMUNCHs projekt Bispehaven Tryghedsrenovering.

Læs mere om hele projektet Bispehaven Tryghedsrenovering her.

Helhedsplanens hovedidé er, at underbygge den ’boligsociale helhedsplan’ hvis overordnede fundament er samarbejde, inklusion og anerkendelse. Derved beskæftiger helhedsplanen sig ikke kun med det fysiske, men ligeledes også med det sociale og mentale i bispeHAVERNE.

Visionen er at omdanne Bispehaven fra at være et udsat boligområde til at blive et attraktivt bykvarter i Aarhus, hvor de ressourcestærke beboer fastholdes og nye beboergrupper søger til. Et trygt, varieret og oplevelsesrigt kvarter som danner sammenhæng med den omkringliggende by og det gode by- og boligliv.

Bispehaven ligger placeret på grænsen mellem Haslebakker og Klokkerparken. Idag danner Bispehaven en ‘prop’ mellem de grønnearealer, hvor det er svært at finde passage ind til og igennem Bispehaven. Det nye bispeHAVERNE integreres og bliver en aktiv del af den grønnekile. Bispehavens eksisterende ’betonørken’ omdannes til en grøn, sund og attraktiv bydel. Området åbnes op og Skjoldhøjkilen, Haslebakker og Klokkerparken trækkes ind gennem boligområdet. Der skabes et blødt venligt landskab i menneskelig skala. Et nyt image, der ligger fjernt fra det nuværende skalaløse betonlook, opstår og udnytter den grønne kiles iboende kvaliteter, aktivitetsmuligheder og sammenhængskraft. ’Det grønne’ kan have mange varierende udtryk – friseret som Universitetsparken i Aarhus, privat som Skådebakker eller naturlige slugter med lange græsser og vilde beplantninger.

Derved er plantevalget med til at skabe en mangfoldig pallette af bydelskvarterer med forskelligartede stemninger og udtryk.

’Det grønne’ er ikke kun med til at give bydelen en stærk grøn profil, men er også med til:
• at skabe grøn byudvikling/grøn byggemodning.
• at skabe overskuelige trygge grønne områder til aktivitet og fordybelse.
• at skabe naturlige flows gennem bydelen.
• at sikre borgernes sundhed – hvor indbyggere trives og føler sig raske.
• at skabe sociale sammenhænge ved havepleje.
• at begrænse rumklangsstøj mellem blokkene.
• at begrænse skadelige partikler i luften med mere grønt.
• at opgradere/ menneskeliggøre vejrum, ankomstrum og mellemrum.
• at skabe mere biodiversitet og derved kunne bruge naturen som læringsrum/ storytelling for børn i området (naturkredsløb, flora, fauna).
• at skabe jordbalance – og derved hindre at anlægspengene bliver spildt på deponi og bortkørsel af jord.
• at skabe trygge, menneskelige og overskuelige uderum.
• at skabe tilgængelighed for alle.

bispeHAVERNE byder på mange differentierede stemninger, aktiviteter og oplevelser.

Gennem et nøje planlagt byrumshierarki har vi overordnet set 8 delområder:
– Det helt offentlige til det helt private.
1. Den Vilde Kile/ Den Bymæssige Kile/ Den Unge Kile – offentlige kiler – åbne for alle – så mange brugere som muligt.
2. Hjertet en del af Den Bymæssige Kile – By – åbent for alle – handel, fælleshus, sport, motion, værksteder – så mange brugere som muligt.
3. Byalléen/ ankomstfladen – gennemkørsel eller stedet man ankommer, hvis man skal på besøg eller er beboer i området.
4. bispeHAVERNE – Semi-private
5. Den aktive sti – Semi-private
6. bispeHAVERNE (etape 2) – Semi-private
7. Opgangshaver – Private
8. Private rum og haver – Helt private

Alle delområderne er anlagt/ placeret, så der er noget at gå hen til eller besøge sammen med rare og spændende opholdssteder. De aktiviteter, der placeres i delområderne, ude som inde, synliggøres så de fremmer aktivitet – jo flere synlige mennesker – jo mere tryg er bispeHAVERNE.

Tilsammen danner delområderne et byrumshierarki, der er med til at bestemme hvordan vi agerer i det offentlige rum. Der skabes en tydelig zonering mellem den helt offentlige, semi-offentlige, semi-private og private. Med en tydelig zonering er det lettere at navigere korrekt og opføre sig korrekt i det ’rum’ man befinder sig.

For at synliggøre zoneringen har hvert delområde sin egen stemning, funktion, trafikaldefinering, beplantning og belysningsstrategi. Byrumshierarkiet/ delområderne kommer til udtryk på alle designparametre.

 

 

 

byMUNCH by- og landskabsdesignIndehaver Anita Munch Jensen * MAA - MDL * landskabsarkitekt
Rosenkrantzgade 19b 1sal * 8000 Aarhus c * Tel. +45 60886668 * info@bymunch.dk * cvr. 33355793 * reg. 7729 * konto nr. 4021991