← Tilbage til oversigten

Banestien Østerbro

Byrum

Fakta: byrum og udeareal * aalborg kommune * 2005-2006

Banesti Østerbro blev for få år tilbage brugt til godstog. I dag venter arealet på ny funktion og an­vendelse som et grønt mellemrum i byen.

Hovedidéen med projektet er at tilføre stedet en ny funktion og samtidig bevare dets industrielle spor og historie. Vi vil gøre rummet til et grønt åndehul for mennesker og fugle, så det står i kontrast til de omkringliggende stærkt trafikerede veje. Projektområdet består af 4 elementer: Sporstræk­ningen, cykelstien, de industrielle spor og rummets vægge. Sporet bevarer vi, så det danner et modspil til den in situ-støbte cykelsti. Cykelstien foreslår vi udsmykket med små nedstøbte historier fra den­gang godsvognene rullede. Rummet er afgrænset af støjvægge. Vegetation af nøjsomme planter såsom pil og sedum, der er ken­detegnende for sporarealer, skaber et grønt områ­de. Bærbuske, der tiltrækker fuglene, er et vigtigt element til at fremhæve fuglenes sang. Desuden tilfører planen rummet en række minder vha. godsvogne, stopskilte og mekaniske ”kunst­værker”, der via deres placering giver området nye funktioner.

 

byMUNCH by- og landskabsdesignIndehaver Anita Munch Jensen * MAA - MDL * landskabsarkitekt
Rosenkrantzgade 19b 1sal * 8000 Aarhus c * Tel. +45 60886668 * info@bymunch.dk * cvr. 33355793 * reg. 7729 * konto nr. 4021991